เบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่ คว้ารางวัลจาก Nielsen

เบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่ คว้ารางวัลจาก Nielsen

เบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่ ได้รับรางวัล 2023 BASES Top Breakthrough Innovations Awards in Thailand จาก Nielsen ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มในไทย

รางวัล 2023 BASES Top Breakthrough Innovations จัดขึ้นโดย Nielsen (นีลเส็น) หนึ่งในบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับแบรนด์ที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีเกณฑ์การให้รางวัลในหลายสัดส่วน หลักๆ คือมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่างจากแบรนด์อื่นในกลุ่มประเภทเดียวกัน ทำให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภค ซึ่ง เบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่ มีองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด 

เบอร์ดี้ ผู้บุกเบิกการทำตลาดกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2536 ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่จากผลวิจัยพบว่าความต้องการของตลาดในกลุ่มกาแฟดำเพิ่มขึ้นถึง 30% และกว่า 46% ของลูกค้าร้านกาแฟสดนิยมสั่งกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างกาแฟดำกันมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม "เบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่" เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด ที่ไม่ใช่เพียงแต่ตัวเลขเท่านั้น แต่รวมถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคอีกด้วย ทั้งนี้ เบอร์ดี้ แบล็ค ซีโร่ เป็นกาแฟกระป๋องแบรนด์แรกในตลาด ที่เป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล โดยหวังที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น จึงอยากเลือกซื้อสินค้าที่มีน้ำตาลน้อยลง หวานน้อยลง ปัจจุบันตลาดรวมของกาแฟพร้อมดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าราว 13,000 ล้านบาท และตลาดกาแฟพร้อมดื่มที่เป็นกาแฟดำ เติบโตถึง 81% ตลอด 3 ปี

พิมพ์สร เลิศอุตสาหกูล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจกาแฟ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เบอร์ดี้ เป็นแบรนด์ที่พยายามทำความเข้าใจผู้บริโภคชาวไทยอยู่เสมอ พร้อมมอบคุณค่าที่ดีที่สุดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังจะเป็นกาแฟพร้อมดื่มอันดับ 1 รวมถึงเป็นผู้นำตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพในประเทศไทย นี่คือภารกิจและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามส่งมอบให้กับผู้บริโภค ดังนั้นความพึงพอใจของผู้บริโภคคือความสำเร็จของเรา

"กว่า 30 ปี ที่เบอร์ดี้ครองความเป็นแบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มยอดนิยมของประเทศไทยมา เรามุ่งส่งเสริมความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมาโดยตลอด ตั้งแต่การปลูก จนกระทั่งได้เป็นผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพดี หวังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่กาแฟให้ดีขึ้น ไปพร้อมๆ กับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นําไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน"