บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX รณรงค์รีไซเคิลกล่องกระดาษ สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมให้แก่ผู้พิการ

นายสึโยชิ โอซากิ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมตัวแทนพนักงาน จิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX กับ ไปรษณีย์ไทย โดยส่งมอบกล่องกระดาษและซองที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิล สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้พิการ โดยมี นายชูพันธ์ แบ่งลาภ ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์รองเมืองเป็นผู้รับมอบ โครงการนี้ถือเป็นพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ ในการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเอาใจใส่ต่อสังคม