กลุ่มบริษัทบีทีเอส ชวนประชาชนตรวจสุขภาพ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ชวนประชาชนตรวจสุขภาพ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึกกำลัง 9 โรงพยาบาลชั้นนำ เชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกว่า 20 รายการ ภายในงาน "คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18" ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 66 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทบีทีเอส ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบีทีเอส, นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์, นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ รพ.กล้วยน้ำไท, ดร.ไฉน น้อยแสง คณบดี คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, นายณัฐวัฒน์ วิสุทธ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เปาโล เกษตร, ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), นายปณต ไตรโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร รพ.วิชัยยุทธ, นพ.ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ รพ.วิภาวดี และนพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการ รพ.วิมุต ร่วมจัดงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 "สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล" ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว

ดร.อาณัติ อาภาภิรม กล่าวว่า การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และเป็นโจทย์สำคัญที่ กลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานคลินิกลอยฟ้า ได้ให้ความสำคัญเสมอมา และหารือร่วมกันว่านอกเหนือจากการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการให้ประชาชนทุกวัยเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากกลุ่มแพทย์ผู้ชำนาญการแล้ว การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเท่าทันต่อเหตุการณ์ เพราะประเทศไทยได้เข้าสู่ สังคมสูงอายุ อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา

ดังนั้น การจัดงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 นอกจากจะได้เห็นกลุ่มพันธมิตรผู้ร่วมจัดงาน นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ตรวจ และรักษาผู้เข้าร่วมงานแล้ว จะมีการจัด LIVE TALK เสวนากับ พล.อ.ท.นพ.วรงค์  ลาภานันต์ ประธานศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านจอ LED Display ในหัวข้อ "สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการให้คำแนะนำด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งกิจกรรมและแนวคิดทั้งหมด ทางกลุ่มผู้จัดงานมีเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 

ภายในงาน "คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18" กลุ่มพันธมิตรโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง จะให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกว่า 20 รายการ ซึ่งโปรแกรมบริการตรวจสุขภาพที่สำคัญของแต่ละโรงพยาบาล อาทิ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตรวจกล้ามเนื้อ, การวิเคราะห์ค่า BMI วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกาย, นวดออฟฟิศซินโดรม, วัดความดันเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจความเสี่ยงโรคเบาหวาน, ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน, ตรวจจอประสาทตา, ตรวจวิเคราะห์ร่างกายด้วย Body Composition  Analyzer, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - ล่าง การตรวจมวลร่างกายด้วยเครื่อง Inbody และให้คำแนะนำตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 สามารถลงทะเบียน เพื่อรับการตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส และ Facebook หรือโทร. 02 - 617- 6000

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ชวนประชาชนตรวจสุขภาพ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว กลุ่มบริษัทบีทีเอส ชวนประชาชนตรวจสุขภาพ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว กลุ่มบริษัทบีทีเอส ชวนประชาชนตรวจสุขภาพ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว