ซีพีเอฟ พัฒนาอาหารลดโซเดียม หนุนเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

ซีพีเอฟ พัฒนาอาหารลดโซเดียม หนุนเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

ซีพีเอฟ แสดงเจตนารมณ์ให้คนไทยมีสุขภาพดี ร่วมดูแลสุขภาพผู้บริโภค พัฒนาอาหารลดโซเดียม รับประกันด้วยรางวัล 10 Years Lowsalt Awards ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารคุณภาพ มาตรฐานสากลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า การขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากการสำรวจของเราพบว่าคนไทยกินเค็มลดลง 15% เห็นได้ว่าคนไทยมีการตื่นตัว เริ่มหาผลิตภัณฑ์ที่ ลดโซเดียม มากขึ้น ขณะที่ภาคผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารได้ให้ความร่วมมือในการที่จะปรับสูตรอาหารลดเกลือลง ออกผลิตภัณฑ์สูตรลดโซเดียมให้ผู้บริโภคได้เลือกมากขึ้น เป็นสิ่งที่ดีที่ผู้บริโภคและผู้ผลิตอาหารมีการปรับตัว สำหรับองค์กรเอกชนที่เข้ามาช่วยร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ถือเป็นการทำเพื่อคืนกำไรให้สังคม ให้ประชาชนสุขภาพดีมีอายุยืนยาว

นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเป็นหนึ่งภารกิจที่ต้องดำเนินการ และมีพันธสัญญากับต่างประเทศว่าต้องลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของคนไทยให้ได้ร้อยละ 30 ภายใน 2 ปีข้างหน้า ถือเป็นภารกิจยิ่งใหญ่และสำคัญเพราะการผลักดันเรื่องนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ประกอบการอาหารหลายบริษัทได้เข้ามาร่วม เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกรับประทานอาหารปรุงสุก อาหารสำเร็จรูป ที่มีเกลือและโซเดียมลดลง เป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภคเกลือและโซเดียมที่มากเกินไปเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง

ซีพีเอฟ พัฒนาอาหารลดโซเดียม หนุนเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง ซีพีเอฟ โกลบอลฟู้ด โซลูชั่น กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหาร ตระหนักดีถึงการผลิตอาหารที่ปลอดภัย รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทย และได้รับรางวัล 10 Years Lowsalt Awards สาขาผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สูตรลดโซเดียม จากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ตอกย้ำความเป็นผู้นำผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุก ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร ลดโซเดียม ให้อร่อยฟินใจ ห่างไกลโรค และมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรับสูตรลดโซเดียม และได้ออกสู่ตลาดแล้วหลายรายการ

ซีพีเอฟ พัฒนาอาหารลดโซเดียม หนุนเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

"เนื่องจากสถานการณ์ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี หนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพเชิงรุก และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นผ่านการรับประทานอาหาร โดยบริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิตอาหารลดโซเดียมให้อยู่ในเกณฑ์ ควบคู่กับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและมีรสชาติอร่อย สอดรับนโยบายภาครัฐและองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการส่งเสริมการบริโภคลดเค็ม ปริมาณโซเดียมแนะนำไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน

นางสาวอนรรฆวี กล่าวทิ้งท้ายว่า ในโอกาสครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ซีพีเอฟ ได้รับเกียรติจากเครือข่ายฯ เข้าร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยอาหารที่รับประทาน และการบริโภคที่ลดเค็ม โดยบริษัทฯ จะนำเสนอสินค้าอาหาร ลดโซเดียม ที่ได้ปรับพัฒนาสูตรแล้วและยังคงความอร่อยให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมในงาน "นิทรรศการ ครบรอบ 10 ปี" ภายใต้คำขวัญ "ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อย อร่อยได้" ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ซีพีเอฟ พัฒนาอาหารลดโซเดียม หนุนเครือข่ายลดบริโภคเค็ม