บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ส่งเสริมเยาวชนไทย รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นางสาวธมลวรรณ ธรรมสุขัง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และทีมงานจิตอาสาโรงงานนครหลวง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านดาบ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจด้านสังคมและการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด