ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม ผ่าน 'บัตรสมาชิกบางจากกรีนไมลส์'

ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม ผ่าน 'บัตรสมาชิกบางจากกรีนไมลส์'

ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม ผ่าน 'บัตรสมาชิกบางจากกรีนไมลส์' นวัตกรรมที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้ช่วยสังคมไปด้วยกัน

บัตรสะสมแต้มสำหรับสมาชิก เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันอยู่ แต่ "บัตรสมาชิกบางจากกรีนไมลส์" บัตรสะสมแต้มของ บางจากฯ นอกจากจะนำคะแนนสะสมที่ได้รับมาใช้เป็นส่วนลดหรือทำประโยชน์อื่นๆ ได้ตรงกับไลฟ์สไตล์สะสมแต้มของสมาชิกแล้ว ยังสามารถร่วมบริจาคเงินจากการสะสมคะแนนให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกันได้อีกด้วย

แบรนด์แรกที่จัดทำระบบสมาชิก 

เป็นเวลา 17 ปี ที่บางจากฯ เป็นแบรนด์แรกในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่จัดทำระบบสมาชิกขึ้นเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานคุณภาพสูงที่สะอาดและดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยมอบคะแนนสะสมทุกครั้งที่สมาชิกเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าและบริการในเครือบางจากฯ แล้วนำคะแนนสะสมที่ได้รับมาใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าที่ร้านกาแฟอินทนิล ร้านใบจาก หรือซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก และ Furio Care พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ถือเป็นสถานีบริการน้ำมันที่แตกต่างคือ รับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นคืนเป็นคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับขึ้นราคา

ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม ผ่าน 'บัตรสมาชิกบางจากกรีนไมลส์'

เพิ่มความสะดวก ด้วย "ตะกร้าบุญ"

บางจากฯ ได้พัฒนาฟีเจอร์ "ตะกร้าบุญ" เพิ่มความสะดวกให้สมาชิกสามารถเลือกบริจาคคะแนนสะสมผ่าน Bangchak Mobile Application หรือเว็บไซต์ bcpgreenmiles ซึ่งในปีนี้ ได้มีการมอบเงินจากการบริจาคคะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ ร่วมสมทบ รวมเป็นเงิน 3,700,000 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ 18 แห่ง* ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อร่วมกันช่วยทำให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Greenovative Destination ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน 

ดิจิทัลการ์ดเต็มรูปแบบ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นของสมาชิก บางจากฯ ได้ยกระดับสมาชิกบางจากกรีนไมลส์เป็นดิจิทัลการ์ดเต็มรูปแบบ โดยสะสมคะแนนเพียงบอกหมายเลขโทรศัพท์ แลกคะแนนรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันบางจาก และ Bangchak LINE Official โดยไม่ต้องใช้บัตรอีกต่อไป สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ได้ที่เว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ : *รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ 18 องค์กร  

 1. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 
 2. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
 3. มูลนิธิรามาธิบดี 
 4. สภากาชาดไทย 
 5. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 6. มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ 
 7. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
 8. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
 9. มูลนิธิแพทย์ชนบท 
 10. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
 11. มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์)
 12. มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 
 13. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
 14. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 
 15. มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
 16. สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
 17. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 
 18. มูลนิธิใบไม้ปันสุข

ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม ผ่าน 'บัตรสมาชิกบางจากกรีนไมลส์'

ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม ผ่าน 'บัตรสมาชิกบางจากกรีนไมลส์'