ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส พร้อมเปิดบริการแล้ว

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส พร้อมเปิดบริการแล้ว

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และ ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส พร้อมเปิดบริการภายใต้แนวคิด "บ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สูงวัย และครอบครัวยุคใหม่"

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานก่อนและหลังเกษียณ กลุ่มลูกค้าวัย 50+ ที่ต้องการคนดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน และสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง และกลุ่มคนที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในด้านการป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ ให้การดูแลผู้สูงอายุ โดยมีอาคารที่ให้บริการสำหรับกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลในทุกช่วงวัย ดูแลโดยทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิมุต ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และซีเนร่า วิมุต เฮลท์ ด้วยไทยเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เล่งเห็นความสำคัญและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่อยู่โดยลำพัง ครอบครัวที่ต้องการที่พักพร้อมคนช่วยดูแลสุขภาพ พร้อมด้วยกิจกรรมประจำวัน ที่พักสำหรับการพักฟื้น กายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวกว่า 60% ของพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ บริเวณศูนย์การค้า แจส กรีน วิลเลจ คู้บอน 

สุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส กล่าวว่า เรามุ่งมั่นเป็นหนึ่งในทางเลือกอันดับต้นๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยและครอบครัว เราสามารถนำเสนอประสบการณ์การเข้าพักได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัย ทำกิจกรรมที่ชอบและมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันได้ในโครงการ อยู่ในสังคมวัยเดียวกัน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เหงา ลูกหลานมาเยี่ยมได้สะดวก และชีวิตสะดวกสบายภายในศูนย์การค้าแจส กรีน วิลเลจ คู้บอน ที่อยู่บริเวณเดียวกันให้ในทุกๆ วันที่ซีเนร่าเป็นเหมือนรางวัลของชีวิต  

"บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส ตั้งขึ้นจากการที่เราใส่ใจให้ความสำคัญในกลุ่มชุมชน ครอบคลุมทุกเจนเนอเรชัน ทั้งกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นในการดูแลด้านสุขภาพ ในปัจจุบันด้วยการดำเนินชีวิต ภาระหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน การดูแลพ่อแม่หรือ ผู้สูงอายุ ที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังจึงมีความสำคัญและเพื่อลดภาระและแบ่งเบาการดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากเกิดภาวการณ์เจ็บป่วย หรือต้องการคนดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ ความจำเป็นในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีกรณีฉุกเฉินโดยบุคลาการทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็น การร่วมมือทางธุรกิจกับโรงพยาบาลวิมุตจึงเกิดขึ้น และต่อยอดคลอบคลุมไปจนถึงผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงทุกช่วงวัย มีคลินิกอายุรกรรม คลินิกกายภาพบำบัด รองรับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยรอบ และยังสามารถรองรับการฉีดวัคซีนโรคต่างๆ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้เป็นทางเลือกแทนการไปใช้บริการที่โรงพยาบาลได้"

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส พร้อมเปิดบริการแล้ว

นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิมุต กล่าวว่า โรงพยาบาลวิมุต ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ และสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดี เติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุข และพร้อมสร้างชุมชนที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น โรงพยาบาลวิมุตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพันธกิจดังกล่าว โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขภาพอนามัยภายในชุมชน ต้องการให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนเจ็บป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถดูแลได้อย่างครบวงจร และช่วยลดความกังวลในครอบครัว ในการให้บริการดูแลคนในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงดูแลฟื้นฟูสุขภาพ การทำงานร่วมกันของสององค์กรคือ โรงพยาบาลวิมุต และ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จึงเป็นการเติมเต็มทางธุรกิจ โดยการผนวกการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพ่วงกับการออกแบบไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ลดความกังวลของคนในครอบครัว และให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตวัยเกษียณได้แบบมีคุณภาพ และมีความสุข

ภายในโครงการยังมีอาคาร Day Care ที่เป็นพื้นที่สำหรับแพทย์ทางเลือก เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อจาก Vasu Pain Clinic ที่เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย และสถานที่ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น ห้องออกกำลังกายที่ใช้เครื่องออกกำลังกายชั้นนำระดับโลก เทคโนยิม (Technogym) ที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย สามารถเก็บข้อมูลผ่าน Smart Watch ได้หลากหลายแบรนด์ เพื่อใช้ในการวางแผนดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องกับนักกายภาพ นอกจากนี้ยังมีสระสำหรับธาราบำบัด และการออกกำลังกายในน้ำ โดยสามารถเข้ามาใช้บริการระหว่างวันได้ในแบบสมาชิกรายเดือนและรายปี    

ซีเนร่าเลาจน์ ตั้งอยู่บนชั้นสองของอาคาร Day Care ใช้สำหรับพักผ่อน และพบปะสังสรรค์ มีห้องทำเวิร์กช็อป ห้องโยคะ ที่สามารถปรับเป็นกิจกรรมอื่นๆ เช่น เต้นรำหรือแอโรบิก มีห้องส่วนตัวที่สามารถจัดงานเล็กๆ ในโอกาสต่างๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มชากาแฟ รวมถึงเครื่องดื่มอื่นๆ และมีพนักงานที่ช่วยดูแลช่วยจัดการชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ (Lady S) นอกเหนือจากการมีผู้ดูแลด้านสุขภาพ (Caregiver)

โครงการ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส คู้บอน อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เจเอเอส แอทเซ็ท จำกัด มหาชน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยแบบเนอร์สซิ่งโฮม 2 อาคาร และอาคารสำหรับแพทย์ทางเลือกและกิจกรรม อาคารซีเนร่ามีห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์จำนวน 49 ห้อง เริ่มต้นที่ขนาด 33 ตร.ม. และใหญ่สุด 80 ตร.ม. โดยให้บริการแบบเช่าระยะสั้นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะยาวแบบรายปี เน้นกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ดูแลตัวเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือบ้าง แต่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน อาคารซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส รองรับผู้ป่วยได้ 78 เตียง มีทั้งแบบห้องเดี่ยว และห้องรวม 6 คน แยกชายหญิง พร้อมคลินิกอายุรกรรมที่มีแพทย์จาก โรงพยาบาลวิมุต ออกตรวจรักษาทุกวัน มีพยาบาลประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเกษียณ โดยมีคนดูแลด้านสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวก เนื่องจากอยู่ภายในโครงการศูนย์การค้าชุมชน ออกแบบชีวิตหลังเกษียณของตัวเองให้ได้ใช้เวลาอย่างมีค่า ทำในสิ่งที่ชอบ หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สำคัญอุ่นใจกับการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ซีเนร่า เวลเนส วางแผนเปิดให้บริการโครงการใหม่ปลายปี 2566 นี้ ภายในโครงการแจส กรีน วิลเลจ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส พร้อมเปิดบริการแล้ว ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส พร้อมเปิดบริการแล้ว ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส พร้อมเปิดบริการแล้ว