ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐทูร์เคีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐทูร์เคีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐทูร์เคีย จำนวน 1,000,000 บาท

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลทูร์เคีย จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐทูร์เคีย ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา โดยมี  Her Excellency Serap Ersoy เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูร์เคียประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ