ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อเพจปลอมแอบอ้างชักชวนให้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อเพจปลอมแอบอ้างชักชวนให้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนผู้ลงทุนและประชาชนอย่าหลงเชื่อ และแชร์เพจปลอมที่แอบอ้างชักชวนให้ลงทุน

ตามที่ปรากฏเพจเฟซบุ๊กที่แอบอ้างภาพและชื่อของกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไลน์ที่แอบอ้างภาพและแสดงตนว่าเป็นผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมอบรมหรือลงทุนนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเตือนผู้ลงทุนและประชาชนอย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์เพจปลอม และโซเชียลมีเดียที่แอบอ้างดังกล่าว รวมถึงอย่าหลงเชื่อ และแชร์เพจปลอมที่มีการใช้โลโก้ ชื่อองค์กร ภาพสถานที่ ชื่อและภาพผู้บริหารของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนภาพบุคคลในตลาดทุนและบุคคลมีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงให้เข้าร่วมลงทุน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเพจโซเชียลมีเดียหรือโฆษณาชักชวนลงทุนดังกล่าว โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่เว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ หรือโซเชียลมีเดียทางการของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสอบถาม SET Contact Center ได้ที่หมายเลข 0 2009 9999

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อเพจปลอมแอบอ้างชักชวนให้ลงทุน