Rabbit Service Center โฉมใหม่ ที่บีทีเอส พญาไท พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

Rabbit Service Center โฉมใหม่ ที่บีทีเอส พญาไท พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

Rabbit Service Center โฉมใหม่ ที่ย้ายมาเปิดบริการ บีทีเอส พญาไท พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้วทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ บริเวณประตูทางออก 1

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (บีเอสเอส) หรือ Rabbit Card นำโดย ไอรินทร์ อริยพงศส์ถิต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมเปิดตัว Rabbit Service Center (ศูนย์บริการแรบบิท) โฉมใหม่ เดิมตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สยาม และขณะนี้ได้ย้ายมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พญาไท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และรองรับการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน บัตรแรบบิท แอปพลิเคชัน My Rabbit รวมถึงให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ บริเวณประตูทางออก 1 ข้างเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พญาไท 

สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้โดย คลิก และเฟซบุ๊ก คลิกที่นี่ หรือ โทร. 02 617 8338  
 

Rabbit Service Center โฉมใหม่ ที่บีทีเอส พญาไท พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว