พรรคชาติไทยพัฒนา เล็งยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

พรรคชาติไทยพัฒนา เล็งยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

พรรคชาติไทยพัฒนา เล็งยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมตั้งแต่ฐานราก หวังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

23 มีนาคม 2566 ที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ทีมเศรษฐกิจพรรคชาติไทยพัฒนา เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "กฎหมายที่จำเป็นต่อการบริหารงานสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน" ภายในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า พี่น้องสมาชิกสหกรณ์กว่า 10 ล้านคน ทั่วประเทศ รวมถึงสหกรณ์ทั่วไป คือพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทย และเป็นโอกาสที่ดีที่ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้มารับฟังปัญหาและข้อเสนอต่างๆ พร้อมยืนยันว่าพรรคจะนำแนวทางการทำงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ มาใช้ในการทำงานและพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของพรรค นั่นคือ "รับฟัง ทำจริง"

พรรคชาติไทยพัฒนา เล็งยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ทีมเศรษฐกิจพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ประเทศไทยมี สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 ประเภท มากกว่า 6,000 แห่ง มีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน แนวทางการทำงานของสหกรณ์สามารถนำมาทำเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ เพราะสมาชิกของสหกรณ์ก็คือประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เข้าใจความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

"สหกรณ์ถือเป็นสถาบันที่เก่าแก่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2458 หรือ 107 ปีที่แล้ว มีความหยั่งรากลึก และเป็นสถาบันที่มีเงินกองทุนมากกว่า 3.3 ล้านล้านบาท ดังนั้นเราจะมีเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆ ที่จะเกิดผลตอบแทนให้กับประเทศไทย สังคมไทย และสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ" นายชาติชาย กล่าว 

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่า แนวทางที่จะนำเสนอให้ พรรคชาติไทยพัฒนา คือการนำสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติ ไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตร การออมทรัพย์ การค้า หรือการประมง แต่สหกรณ์เป็นสถาบันที่มีความรู้ และสามารถเข้าไปร่วมทุน หรือช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้ทุกกลุ่ม โดยยกตัวอย่างการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สหกรณ์ก็สามารถเข้าไปดูแลได้ แนวทางดังกล่าวจะทำให้สหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถเข้าไปดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ถึงฐานรากของสังคมไทย

พรรคชาติไทยพัฒนา เล็งยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ