บิทคับ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในอนาคต

บิทคับ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในอนาคต

บิทคับ และ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อจิ๊กซอว์สัญลักษณ์ความร่วมมือทางปัญญา ในการนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ภายในงาน "Stay Strong ก้าวอย่างมั่นคง"

22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, นายสกลกรย์ สระกวี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จํากัด และนายพัศพงศ์ ชมเชย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จํากัด เป็นตัวแทนจาก บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป เข้าร่วมงาน "Stay Strong ก้าวอย่างมั่นคง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในโอกาสนี้ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ก้าวข้ามความเห็นต่างทางความคิดในมุมธุรกิจกับการศึกษาสู่แนวคิดความร่วมมือทางปัญญา" พร้อมทั้งกล่าวถึงความร่วมมือเชิงวิชาการผ่านการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ระหว่าง บิทคับ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีการต่อจิ๊กซอว์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นโครงการดังกล่าว ร่วมกับ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ, นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบการขยายความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรวิชาการระยะสั้นที่มีความโดดเด่นในระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูง ไปยังเครือข่ายบริการวิชาการกว่า 40 สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างทั่วถึงและยั่งยืนในอนาคต 

บิทคับ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในอนาคต

นอกจากนี้ ตัวแทนจาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จํากัด ยังร่วมจัดบูธกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า บิทคับ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยบูรพาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชัน ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด อาทิ AI และ Chat GPT นอกจากนี้ยังมีการการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ มากขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร, การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาพัฒนาโมเดลธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตหลังปี 2024 อาเซียนจะเข้าสู่ยุคทองคำ ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ถูกต้อง ดังนั้น การร่วมมือกันกับทาง มหาวิทยาลัยบูรพา ในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการผลักดันวงการการศึกษาและศักยภาพของนักศึกษาไทยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีและเทรนด์โลกใหม่ๆ ทั้งนี้สิ่งที่บิทคับและมหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำร่วมกันจะเป็นโครงการต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรวิชาการระยะสั้นที่มีความโดดเด่นในระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูง ไปยังเครือข่ายบริการวิชาการกว่า 40 สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างทั่วถึงและยั่งยืนในอนาคต

บิทคับ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในอนาคต