เนทติเซนท์ ผนึกกำลัง เซลีโก้ นำเสนอ Solution HoneyConn คอนเซ็ปต์ Keep the Core Clean

เนทติเซนท์ ผนึกกำลัง เซลีโก้ นำเสนอ Solution HoneyConn คอนเซ็ปต์ Keep the Core Clean

เนทติเซนท์ ผนึกกำลัง เซลีโก้ นำเสนอ Solution HoneyConn สร้างรูปแบบการเชื่อมต่อ (Integration) ระหว่างระบบ SAP รายแรกในวงการไอที ด้วยคอนเซ็ปต์ Keep the Core Clean

13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ผู้ให้บริการด้านการวางระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หนึ่งใน Platinum Partner ของ SAP ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรายเดียวในประเทศไทยของ United VARs จับมือร่วมกับ บริษัท เซลีโก้ จำกัด (Celigo) ผู้นำด้านเทคโนโลยี integration Platform as a Service (iPaaS) และ Automate Process จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมสร้างโซลูชันใหม่ "HoneyConn" ด้วยคอนเซ็ปต์ "Keep the Core Clean" ตอบโจทย์การสื่อสารการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์แบบ One Single Platform

ภายในงาน นายเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด และ Mr. George Polyzos - Vice President, Asia Pacific จาก Celigo ร่วมลงนามความร่วมมือในการนำเทคโนโลยี System Integration เข้ามาใช้ในการสร้างตัวกลาง (Middleware) เชื่อมต่อระบบข้อมูลเพื่อให้การทำงานต่างๆ เป็นไปได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยทำให้ลดเวลาในการทำงาน และลดปัญหาการทำงานที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากรในองค์กร (Human Error) จากการทำงานแบบ Manual หรือปรับแก้บนซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่อาจทำให้เกิดผลกระทบกับระบบอื่นๆ โดยรอบ

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์การทำงานของ เนทติเซนท์ ในด้านการวางระบบ SAP ERP ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วกว่า 23 ปี ทำให้เนทติเซนท์มีความเข้าใจในบริบทการทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ รวมถึงเล็งเห็นความหลากหลายในการจัดการ โปรแกรมบนซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ต้องปรับให้สอดรับเข้ากับการทำงานของแต่ละองค์กร
 

นายเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด กล่าวว่า เนทติเซนท์ เราต้องการสร้างบทบาทการทำงาน โดยมีพื้นฐานอยู่บนคอนเซ็ปต์ Keep the Core Clean โดยเราต้องการที่จะลดการจัดการบนระบบ ERP หรือ Non ERP ให้น้อยที่สุด อีกทั้งด้วยความที่แพลตฟอร์มมีการทำงานอยู่บน Cloud ทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการทำงานได้มากขึ้น เช่น ลดการลงทุนในเรื่องของ Hardware หรือการบำรุงรักษา (Maintanance) รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บอยู่บน Cloud ที่ถูกกำหนดโดย AWS

สำหรับในอนาคตเป้าหมายของ HoneyConn (iPaaS) ที่พัฒนาโดย เนทติเซนท์ (Netizen) และ เซลีโก้ (Celigo) จะกลายมาเป็นอีกหนึ่ง integration Platform as a Service (iPaaS) ที่จะใช้เป็นตัวกลาง (Middleware) ในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ขององค์กรและอื่นๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งยังสามารถสร้างขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ให้เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ตอบโจทย์การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและธุรกิจสู่ยุค Digital Transformation เพื่อยกระดับองค์กรให้กลายเป็น Tech Company และสนับสนุนการเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนทติเซนท์ ผนึกกำลัง เซลีโก้ นำเสนอ Solution HoneyConn คอนเซ็ปต์ Keep the Core Clean เนทติเซนท์ ผนึกกำลัง เซลีโก้ นำเสนอ Solution HoneyConn คอนเซ็ปต์ Keep the Core Clean เนทติเซนท์ ผนึกกำลัง เซลีโก้ นำเสนอ Solution HoneyConn คอนเซ็ปต์ Keep the Core Clean