พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจ-กำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจ-กำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา CPF กว่า 100 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่งมอบของใช้จำเป็นและกำลังใจให้ครูเชาว์ เพื่อเติมเต็มสิ่งดีๆ ให้สังคม

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ และ นายณฤกษ์ มางเขียว ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ในฐานะประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ซีพีเอฟ นำพนักงานจิตอาสา สมาชิกของชมรมฯ ร่วมส่งมอบอาหารและของใช้ที่จำเป็นผ่าน ครูเชาว์ เพื่อกระจายให้กับชุมชนต่อไป

ตลอดเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา จิตอาสาซีพีเอฟร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการทาสีรั้วและกำแพงใหม่ ทำแปลงผักสวนครัวที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วัดดาวดึงษาราม และสร้างห้องซักผ้าให้ศูนย์สร้างโอกาสพระราม 8 และกิจกรรมในวันนี้ ซีอีโอประสิทธิ์ พร้อมจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ของซีพีเอฟ นำสิ่งของที่จำเป็น และผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพี อาทิ ไส้กรอก ไข่สด ไข่ต้ม ไข่สมุนไพร นม ซีพี-เมจิ เครื่องดื่มทรูวิตามิน ข้าวตราฉัตร รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน กระดาษ A4 หนังสือเรียน เสื้อผ้าที่ยังอยู่ในสภาพที่ดี มอบให้กับเด็กๆ และคนในชุมชน โดยมีครูเชาว์เป็นตัวแทนรับมอบ

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจ-กำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ นำโดยชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ซีพีเอฟ ได้เชิญชวนจิตอาสาจากหน่วยงานและชมรมต่างๆ ในซีพีเอฟมาร่วมทำกิจกรรมที่ดี สนับสนุนการทำงานของครูเชาว์ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียสละ รวมทั้งทีมงานที่ช่วยดูแลเด็กก่อนวัยเรียน มาช่วยกันพัฒนาและปรับปรุง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ภายใต้กิจกรรม "อาสา มาทาสี" และทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น แปลงปลูกผัก สร้างห้องซักเสื้อผ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ที่บริษัทฯ และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม และบริษัทฯ

"ขอขอบคุณครูเชาว์ที่เสียสละดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดี เพื่อให้เติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมและประเทศ และขอขอบคุณเพื่อนๆ พนักงานซีพีเอฟที่ทุ่มเททำประโยชน์เพื่อส่วนรวม แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคม" นายประสิทธิ์กล่าว

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจ-กำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

นอกจากนี้ ครูเชาว์กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน ซีพีเอฟ ที่มาเติมเต็มให้กับเด็ก คนทำงาน และช่วยกันเติมเต็มให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ตั้งแต่กิจกรรม 3 ครั้งที่ผ่านมา เห็นพนักงานจิตอาสาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นรอยยิ้มและความสุขที่แท้จริง และเข้าใจสิ่งที่พวกเราต้องการ

ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วัดดาวดึงษาราม และศูนย์สร้างโอกาสพระราม 8 มีการทำกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 11 มีนาคม และ 18 มีนาคม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของซีพีเอฟ และบริษัทในเครือซีพี

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจ-กำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจ-กำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม