"ชยพล หรรรุ่งโรจน์" คว้ารางวัล "TOP CEOs 2022"

"ชยพล หรรรุ่งโรจน์" คว้ารางวัล "TOP CEOs 2022"

"ชยพล หรรรุ่งโรจน์" คว้ารางวัล "TOP CEOs 2022" จากเวที 2022 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY ตอกย้ำความเป็นองค์กรผู้นำที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม

นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัลผู้บริหารองค์กรชั้นนำ "TOP CEOs 2022" จากเวทีงานประกาศรางวัล 2022 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ใน 6 ประเทศทั่วเอเชีย โดยบริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ร่วมกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ หน่วยงานด้านวิจัยการตลาด และการสร้างการรับรู้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชีย มีความโดดเด่นด้านการรับรองความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมแบรนด์ระดับโลกและระดับภูมิภาคจากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก

ภายในงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลผู้บริหารองค์กรชั้นนำ (TOP CEOs) เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นผู้นำที่โดดเด่น 

การได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำให้เห็นถึงความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ "นายชยพล หรรรุ่งโรจน์" ที่ประสบความสำเร็จ ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้แบรนด์ "ALTITUDE" เน้นนำเสนอ Concept Design ที่แตกต่าง ลงลึกในการแก้ Pain point และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต ผ่านแบรนด์ลูกทั้ง 7 Segments 

ปัจจุบัน อัลติจูด ดิเวลลอปเมนท์ นอกจากการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้ร่วมทุนในระดับโครงการที่หลากหลาย อาทิ กองทุนจากญี่ปุ่น บริษัทมหาชนจากมาเลย์เซีย High-Net-Worth หลายครอบครัวแล้ว ยังมุ่งเน้นในธุรกิจการให้บริการบริหารโครงการอสังหาฯ การทำดิ๊วและการขายสิทธิสัญญา และการรับจ้างที่เกี่ยวกับ อสังหาฯ ซึ่งในปี 2566 จะมีผลกำไรจากธุรกิจด้านการบริการเติบโตขึ้นมามีขนาดใกล้เคียงกับผลกำไรจาการขายอสังหาฯ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201% และมีกำไรสุทธิ 114.69 ล้านบาท จากการทยอยแล้วเสร็จและส่งมอบอาคารชุดที่เริ่มโครงการปี 2562 และรายได้จากการให้บริการและรับจ้างในการพัฒนาโครงการที่เติบโตก้าวกระโดด โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีเป้ารับรู้รายได้เติบโต 100% แตะ 2,900 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่จาก 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาโครงการ จากการโอนโครงการแนวราบที่เริ่มโครงการในปีที่แล้ว และ backlog อาคารชุดส่วนหนึ่ง 2) ด้านการบริการและรับจ้าง ที่มีสัญญาระหว่างบริหาร 9 โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้อีกหลายโครงการ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผลกำไรจากการโอนโครงการ

ทั้งนี้ นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ มีประสบการณ์ใน อสังหาฯ มา 19 ปี ได้ร่วมสร้างแบรนด์ และบริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับนายขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย ในปี 2557 ปัจจุบันมีโครงการระหว่างดำเนินการรวม 17,000 ล้านบาท และเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2566 

"ชยพล หรรรุ่งโรจน์" คว้ารางวัล "TOP CEOs 2022"