"ไบเออร์ไทย" คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2565

"ไบเออร์ไทย" คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2565

"ไบเออร์ไทย" คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2565 ตอกย้ำความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด รับมอบ "รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น" หอการค้าไทย ประจำปี 2565 โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงาน "TCC Best Awards 2022 : วิกฤติซ้อนวิกฤติ พิชิตด้วยจรรยาบรรณ" ปีที่ 20 จัดโดย หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไบเออร์ไทย มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นจาก "หอการค้าไทย" ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในประเทศไทย โดยในปีนี้ครบรอบ 60 ปี และบริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในการทำธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นองค์กรเป็นพลเมืองดีในสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

"สำหรับ ไบเออร์ สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจคือ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับภายในและหลักจริยธรรม เรายึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณระดับสูงสุด โดยพนักงาน ที่ปรึกษา และซัพพลายเออร์ที่ทำงานกับเราต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งทีมผู้บริหารและพนักงาน กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น ผู้ขาย (vendor) ซัพพลายเออร์ และลูกค้า" นางสาวจินอา กล่าว

"ไบเออร์ไทย" คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2565

หอการค้าไทย มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยและผู้ประกอบการธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว โดยในปีนี้มีบริษัทฯ ได้รับรางวัลจำนวน 23 บริษัท และยังมีบริษัทฯ เข้ารับเข็มชมรมจรรยาบรรณ จำนวน 27 บริษัท

"ไบเออร์ไทย" คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2565

"ไบเออร์ไทย" คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2565