"NerdOptimize" เชิญกูรูร่วมแชร์และเสริมความรู้เทคนิคด้านการตลาดแก่ทีมงาน

"NerdOptimize" เชิญกูรูร่วมแชร์และเสริมความรู้เทคนิคด้านการตลาดแก่ทีมงาน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ธุรกิจต่างๆ จะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นด้วยการทำการตลาด "NerdOptimize" จึงเชิญ "วิทยา สุทธินิเทศน์" นักการตลาดมากประสบการณ์ มาร่วมแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการตลาด พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำงานในอนาคตให้กับทีมงาน

22 พฤศจิกายน 2565 NerdOptimize ได้รับโอกาสดีๆ จาก วิทยา สุทธินิเทศน์ Senior Marketing Specialist ที่บริษัท Muze Innovation ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตลาด พร้อมแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในอนาคตของเส้นทางอาชีพสายการตลาดให้กับทีม NerdOptimize SEO Agency ซึ่งวิทยามีประสบการณ์ในการทำงานในแวดวงสายงานการตลาดมาอย่างยาวนาน จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทีม NerdOptimize จะได้รับความรู้ และมุมมองดีๆ 

โดยในส่วนแรก "วิทยา" ได้พูดถึงเทคนิคการตลาดในยุคปัจจุบันว่าควรจะต้องทำอย่างไร ถึงจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ในยุคปัจจุบันได้ ทาง NerdOptimize จึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยาในเรื่องของแพลตฟอร์มในการตลาดที่เหมาะสม และเป็นเทรนด์ที่น่าลงมือทำในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแพลตฟอร์มที่ควรลดการทำการตลาดลง เพราะเริ่มไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะถูกลดการใช้งานลงไปในอนาคต

นอกจากนี้ "วิทยา" ได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในสายงานตลาดของตนเองให้กับทีมงาน NerdOptimize ว่าเส้นทางการทำงานในสายอาชีพทางการตลาดมีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกวงการธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างมากที่ทีมงาน NerdOptimize จะได้วางแผนเป้าหมายในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

 

สุดท้ายนี้ ทาง NerdOptimize ขอขอบคุณ วิทยา สุทธินิเทศน์ เป็นอย่างสูง ที่มาร่วมแชร์เทคนิค ความรู้ และมุมมองเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในแวดวงการตลาดให้กับทีมงาน NerdOptimize และทางบริษัทฯ คาดหวังเป็นอย่างมากที่จะได้รับโอกาสดี และเป็นประโยชน์อย่างนี้อีกครั้ง