Pomelo Fashion คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Award

Pomelo Fashion คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Award

Pomelo Fashion คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Award ในงาน Thailand Corporate Excellence Award 2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มแฟชั่น Omnichanel พร้อมเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วยเทคโนโลยี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

24 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หรือ Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่ Pomelo Fashion โดยมี เดวิด โจว CEO และ Co-founder จาก Pomelo Fashion ได้แก่ Thailand Digital Excellence Award หรือความเป็นเลิศด้านดิจิทัล

เดวิด โจว CEO และ Co-founder จาก Pomelo Fashion กล่าวว่า ผมและ Pomelo Fashion รู้สึกดีใจอย่างมากในการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันว่า เราเติบโตและพัฒนาองค์กรของเรามาในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมมุ่งสู่การสร้างผลกำไรให้แก่องค์กร เราเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของ Pomelo เราพร้อมก้าวผ่านทุกความท้าทายและเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ไทยและอุตสาหกรรมแฟชั่นต่อไป

Pomelo Fashion คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Award