เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขัน "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO"

เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขัน "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO"

"ซีเคียวอินโฟ" เผยโฉมหน้าผู้ชนะการแข่งขัน "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO" เวทีที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไซเบอร์ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรม "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO" เวทีที่มุ่งหวังยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันภัยไซเบอร์รอบด้านแก่นักศึกษาไทย ให้มีศักยภาพเท่าเทียมในระดับสากล

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด เปิดเผยว่า จากที่บริษัทซีเคียวอินโฟ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO" ขึ้น และได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน จากหลากหลายสถาบัน และมีผู้ที่ผ่านการทดสอบ Mini Challenge เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายจำนวน 45 คน และผลการแข่งขันมี ดังนี้

  1. ผู้ชนะเลิศ นายณัฐชนน มงคลวิลาศ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. เพ็ญพิชชา สิทธิ์แสงชัย จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุดฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์การตำรวจ

นายณัฐชนน มงคลวิลาศ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รางวัลชนะเลิศ ชื่นชอบวิทยากรที่มาบรรยายทุกคนที่มีทักษะในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย และที่สำคัญการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้เพิ่มความรู้และช่วยพัฒนาทักษะในด้าน Cyber Security เป็นอย่างมาก ครอบคลุมทักษะการโจมตีระบบ และทักษะการตรวจจับ ป้องกัน ที่สามารถนำไปทำงานต่อได้

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังได้ประสบการณ์ในการแข่งขันแบบ CTF (Capture The Flag) และได้ประสบการณ์ในการเขียน Report อีกด้วย ถือเป็นการแข่งขันที่มีความครบเครื่อง และแตกต่างจากเวทีการแข่งขันอื่นๆ

"เวที Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO พยายามสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างคนคุณภาพในแบบที่เรามีความถนัดและความเชี่ยวชาญ เราจึงเน้นการสร้างความรู้ให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมประกวด เห็นได้ว่าน้องๆ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อเชิงเทคนิคด้าน ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เช่น Network Hacking, Web Application Hacking และ Incident Response เป็นเวลา 2 วัน จาก ThriveDX ผู้พัฒนาหลักสูตรอบรมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ จากประเทศอิสราเอล ที่มีประสบการณ์จัดการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในยุโรปและอเมริกามากว่า 15 ปี อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม Hackathon เช่นเดียวกันนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ อินเดีย และฮ่องกง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้และแข่งขันแบบอินเตอร์เนชันแนล และจะได้เพิ่มประสบการณ์ที่แตกต่างจากในห้องเรียน ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แบบรอบด้าน สร้างโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษา ในการนำความรู้ตลอดกิจกรรมนี้ ไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเอง สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปได้" นางสาวโชติกา กล่าวทิ้งท้าย

เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขัน "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO"