สเปรย์พ่นจมูก VAILL COVITRAPTM มอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

สเปรย์พ่นจมูก VAILL COVITRAPTM มอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

สเปรย์พ่นจมูกแอนติบอดี้ยับยั้งเชื้อโควิด-19 VAILL COVITRAPTM ปันน้ำใจ มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายในร้านค้าโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

เรือเอกนายแพทย์ นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด นำทีมร่วมปันน้ำใจมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย สเปรย์พ่นจมูก แอนติบอดี้เพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 VAILL COVITRAPTM Anti-CoV Nasal Spray ภายในร้านจันกะผัก ร้านค้าโครงการในพระราชดำริฯ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้สนับสนุนกิจการภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใต้โครงการตามพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ได้มีการเปิดตัวและวางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สเปร์ยพ่นจมูก VAILL COVITRAPTM ที่มีคุณสมบัติช่วยดักจับและยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกายภาพ ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยที่โด่งดังในระดับโลก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 5 ภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ในการพัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกหนึ่งเดียวในโลกที่มีแอนติบอดี้ที่จำเพาะต่อการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ด้วยฝีมือของทีมแพทย์และนักวิจัยไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในระบบสุขภาพของประเทศไทย

สเปรย์พ่นจมูก VAILL COVITRAPTM มอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ในการนี้ เรือเอกนายแพทย์ นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ได้ร่วมให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก VAILL COVITRAPTM Anti-CoV Nasal Spray พร้อมแนะแนวสาธิตการใช้งาน แก่ประชาชนที่สนใจภายในร้านจันกะผัก อันเป็นร้านค้าโครงการในพระราชดำริฯ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยได้เน้นย้ำการดูแลสุขภาพ พร้อมเล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยทางการแพทย์ของทีมแพทย์และนักวิจัยไทย จนสามารถใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสเปรย์พ่นจมูก VAILL COVITRAPTM นี้มีคุณสมบัติสามารถดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูกได้ทันทีหลังพ่นและต่อเนื่องยาวนาน 6 ชั่วโมง ด้วยหลักการทำงาน 2 กลไก ได้แก่

  1. ดักจับด้วย HPMC ที่ทำหน้าที่เคลือบบริเวณพื้นผิวโพรงจมูก ทำให้ความสามารถในการเกาะของเชื้อไวรัสที่บริเวณโพรงจมูกลดลง
  2. ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกายภาพ ที่เข้ามาในบริเวณโพรงจมูกด้วยภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้ โดยใช้พ่นที่โพรงจมูกทั้ง 2 ข้าง สอดหัวพ่นเข้าไปในโพรงจมูกให้ลึกที่สุดในแนวตั้ง พ่นข้างละ 2 ปั๊ม ใช้ได้ตามต้องการทุก 6 ชั่วโมง วันละ 3 ครั้ง ขนาด 15 มล.  

ประชาชนผู้สนใจซื้อ สเปรย์พ่นจมูก VAILL COVITRAPTM Anti-CoV Nasal Spray สามารถซื้อสินค้าได้ที่ ร้านจันกะผัก ร้านค้าในโครงการในพระราชดำริ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้ สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@Covitrap หรือ Facebook โควิแทรป สถานพยาบาล The Senizens ร้านยาองค์การเภสัชกรรม คลินิค Panacura ร้านวัตสัน และร้านขายยาพันธมิตรชั้นนำ
 

สเปรย์พ่นจมูก VAILL COVITRAPTM มอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สเปรย์พ่นจมูก VAILL COVITRAPTM มอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา