โครงการ V Care มอบผลิตภัณฑ์แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

โครงการ V Care มอบผลิตภัณฑ์แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

โครงการ V Care โดย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไบโอติกให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ V CARE โดยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไวทัลแคลร์ (Vitalklares) มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก AB-BIGILAC ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

ภญ.นัชลิดา รัตนสนธิ Senior Executive Manager, Marketing Management บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เพราะเด็กๆ คืออนาคตของสังคม ทางเราได้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กๆ เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของสังคม จึงเป็นที่มาของโครงการ V CARE โดยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไวทัลแคลร์ ได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มโพรไบโอติก AB-Bigilac ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสุขภาพของเด็ก

โครงการ V Care มอบผลิตภัณฑ์แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า นายวิวัฒน์ ขวัญไสวธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าฯ ซึ่งการเข้ามาสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่ให้กับเด็กๆ ในบ้านเฟื่องฟ้า บ้านเฟื่องฟ้า จะมุ่งมั่นในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุข ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก พึ่งพาตัวเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ V Care สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : VitalKlares และผู้ที่สนใจสนับสนุน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าฯ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี หรือโทร 02 583 6815 

โครงการ V Care มอบผลิตภัณฑ์แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า