"IRPC" คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ต่อเนื่อง 8 ปี

"IRPC" คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ต่อเนื่อง 8 ปี

"IRPC" คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ได้รับรางวัล 11 โรงงาน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ได้รับรางวัล 11 โรงงาน ได้แก่

 1. โรงงานกรองน้ำบ้านค่าย
 2. โรงงานแปรรูปน้ำมันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 3. โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว
 4. โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์
 5. โรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน
 6. โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน
 7. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์
 8. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
 9. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน
 10. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูงและชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
 11. โรงงานผลิต อะเซทิลีน แบล็ค

โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในงาน Eco Innovation Forum 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา