Esri Thailand ชวนคนรุ่นใหม่ อัปเดตเทคโนโลยี GIS ในงาน TUC NextGen 2022

Esri Thailand ชวนคนรุ่นใหม่ อัปเดตเทคโนโลยี GIS ในงาน TUC NextGen 2022

Esri Thailand จัดงาน TUC Next Gen ต่อเนื่องปีที่ 4 ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี GIS เพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานในอนาคต

Esri Thailand ผู้นำด้าน Location Intelligence พร้อมความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์ ArcGIS จัดงาน TUC NextGen 2022 ภายใต้แนวคิด "GIS – Mapping Common Ground" โดยเป็นกิจกรรมพิเศษเปิดให้สำหรับน้องๆ นิสิต และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 30 สถาบันในรูปแบบ Virtual Event

ภายในงาน Esri Thailand ได้ถ่ายทอดความรู้ และอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี GIS รวมถึงสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ นายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ที่ปรึกษาด้าน Business Transformation และผู้ก่อตั้งบริษัท FireOneOne ที่มาร่วมเปิดมุมมองใหม่และให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี Digital Twins ที่กำลังมาแรงในขณะนี้

Esri Thailand ชวนคนรุ่นใหม่ อัปเดตเทคโนโลยี GIS ในงาน TUC NextGen 2022

งาน TUC Next Gen จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน GIS เพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานในอนาคต และจุดประกายความคิดในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์จากเทคโนโลยี GIS

ค้นพบศักยภาพของ Location Intelligence เต็มรูปแบบได้ที่เว็บไซต์ esrith

Esri Thailand ชวนคนรุ่นใหม่ อัปเดตเทคโนโลยี GIS ในงาน TUC NextGen 2022