รพ.หัวเฉียว จัดเสวนาออนไลน์ "โควิดตัวร้าย ทำลายหัวใจ"

รพ.หัวเฉียว จัดเสวนาออนไลน์ "โควิดตัวร้าย ทำลายหัวใจ"

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง "โควิดตัวร้าย ทำลายหัวใจ" เพื่อสร้างความตระหนักรู้การดูแลสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดเสวนาออนไลน์เนื่องในวันหัวใจโลก WORLD HEART DAY 2022 เรื่อง "โควิดตัวร้าย ทำลายหัวใจ" โดยมีวิทยากร คือ นพ. สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด นพ.สันติ ฤทธิ์วิชัย อายุรแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และนพ.ชัยณรงค์ ศิริกาญจนโกวิท อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ มอบสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจ และลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดที่ส่งผลต่อหัวใจ ผ่านทาง Facebook Live : Huachiew Hospital เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว