ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30

ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แถลงข่าวแก่คณะทูตานุทูต ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๓๐

29 ก.ย. 65 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในการแถลงข่าวแก่คณะทูตานุทูต ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ 30 โดยมี ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เอกอัครราชทูตจาก 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เม็กซิโก สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐเปรู พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต ประเทศผู้สังเกตการณ์ องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 20 ประเทศสมาชิก 1 ประเทศผู้สังเกตการณ์ และ 1 องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจน นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการเมืองและความมั่นคงในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 30 นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านพิธีการ การอำนวยความสะดวก และงานเลี้ยง นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสมาชิกรัฐสภาสตรี คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีเปิด

นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวแก่คณะทูตานุทูตในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ในนามของ รัฐสภาไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานกับเรา รัฐสภาไทยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ต.ค. 65 ภายใต้หัวข้อ "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยหัวข้อหลัก อาทิ บทบาทการทูตเชิงรัฐสภาในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม รวมทั้งบทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งในการพิจารณาหัวข้อเหล่านี้ เราต้องตระหนักว่าโควิด-19 ยังอยู่กับเรา แม้ว่าหลายประเทศได้ลดระดับสถานะของโควิด-19 โดยรักษาให้เป็นเชื้อโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ แต่ก็ยังคงต้องจัดเป็นโรคติดต่อภายใต้การเฝ้าระวังในปัจจุบัน การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 นี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศสมาชิกที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับโรคโควิด-19 และยังรวมถึงโรคติดต่ออื่นๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต 
ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30

“โดยในครั้งนี้ บทบาทการทูตเชิงรัฐสภาจะช่วยให้เราสามารถก้าวเข้าสู่ยุคหลังโควิด-19 ในขณะเดียวกันก็พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่เราทราบกันดีว่าโรคโควิด-19 และความขัดแย้งทางการเมืองทางภูมิศาสตร์กำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะส่งผลเสียต่อหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ตนยังคงเชื่อว่า เราจะไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวดังกล่าวมาขวางทางของเรา และความพยายามร่วมกันผ่านการทูตเชิงรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดและวิสัยทัศน์ระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราได้ สำหรับในวันนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายสรุป เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APPF ครั้งที่ 30 ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้คณะทูตานุทูต ประเทศผู้สังเกตการณ์ และองค์การระหว่างประเทศ ได้รับข้อมูลเป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่จำเป็น โดยเราได้พยายามอย่างยิ่งในการเตรียมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นวาระสุดท้ายของรัฐสภาผู้เป็นเจ้าภาพ เราจึงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเกิดผลดี มีคุณค่า และน่าจดจำที่สุด และขออวยพรให้ผู้แทนทุกท่านได้พักผ่อนอย่างมีความสุขในระหว่างปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย และขอขอบคุณ”

จากนั้น เป็นการบรรยายสรุป โดย น.ส.สตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30 ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30 ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30 ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30 ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30 ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30 ชวน หลีกภัย แถลงข่าวคณะทูต ในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APPF ครั้งที่ 30