รู้จัก "การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช" แผลเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นน้อย

รู้จัก "การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช" แผลเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นน้อย

พาไปรู้จัก "การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช" อีกหนึ่งทางเลือกช่วยลดขนาดของแผล ลดการเสียเลือด และอาการปวดแผล ใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1-2 สัปดาห์

"การผ่าตัดทางนรีเวช" เดิมเป็นการผ่าตัดเพื่อเปิดแผลบริเวณหน้าท้อง ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วย และมีบาดแผลขนาดใหญ่ รวมถึงใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนาน 

พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัย จนเกิดการผ่าตัดโดยใช้กล้องเข้ามาช่วยลดขนาดของแผล และเพิ่มความคมชัด แม่นยำในการผ่าตัด ซึ่งต่อเชื่อมกับเครื่องรับสัญญาณเพื่อแสดงผลที่หน้าจอภาพ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะภายในช่องท้อง อุ้งเชิงกราน และควบคุมการผ่าตัดจากภายนอกช่องท้องได้ ผ่านทางเครื่องมือที่สอดผ่านแผลบริเวณหน้าท้องเข้าไป 

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มี 2 ประเภท ได้แก่

  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopy) คือ การใช้กล้องส่องเข้าไปดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เพื่อวินิจฉัย และทำการผ่าตัดโดยมีแผลเล็กๆ 2-4 แผล ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร
  • การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) คือ การส่องกล้องในโพรงมดลูก โดยผ่านทางปากมดลูก เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในโพรงมดลูก และสามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้อง และผนังมดลูก เพื่อเข้าไปตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก

โรคที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่ โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) โรคเนื้องอกที่รังไข่และมดลูก ท้องนอกมดลูก การทำหมันแห้ง การรักษาโรคที่มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่ที่ตันออกและต่อใหม่ การรักษาโรคของโพรงมดลูก เป็นต้น

ข้อดีของ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มีดังนี้

  • แผลผ่าตัดขนาดเล็กแตกต่างจากการผ่าตัดด้วยวิธีเดิม
  • ผู้ป่วยจะเสียเลือดและปวดแผลน้อยกว่า เนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก
  • ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลเพียง 1 - 2 วัน และใช้ระยะเวลาพักฟื้นเพียง 1 - 2 สัปดาห์
  • แพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดของตำแหน่งที่จะทำการผ่าตัดได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นการดูด้วยกล้องขยายกำลังสูงต่างจากการผ่าตัดแบบเดิมซึ่งเป็นการดูด้วยตาเปล่า โอกาสเกิดพังผืดหลังการผ่าตัดน้อยกว่า ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และลดการติดเชื้อได้ดีกว่า

ข้อด้อยของการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มีดังนี้

  • ไม่สามารถใช้การผ่าตัดชนิดนี้ได้กับผู้ป่วยทุกราย เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่เกิน 15 เซนติเมตร
  • อาจไม่สามารถใช้วิธีการผ่าชนิดนี้ได้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น กระบังลมรั่ว โรคปอด หรือโรคหัวใจ ผู้ป่วยที่มีพังผืดในช่องท้องหรืออุ้งเชิงกรานมากเกินไป และผู้ป่วยที่เคยรับการผ่าตัดช่องท้องมาหลายครั้ง เป็นต้น

สำหรับ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประการสำคัญที่สุดคือ แพทย์ที่ทำผ่าตัดผ่านกล้องต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผ่าตัดผ่านกล้องที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนมาอย่างดีเท่านั้น จึงสามารถทำผ่าตัดผ่านกล้องได้