"ชวลิต ทิพพาวนิช" คว้ารางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022

"ชวลิต ทิพพาวนิช" คว้ารางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022

"ชวลิต ทิพพาวนิช" คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี หรือ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดโดย นิตยสาร BUSINESS PLUS ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร แสดงให้เห็นถึงศักภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมีวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต่อไป