เปิด DNA โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ “แนวคิดใหม่” ในการดูแลสุขภาพ

เปิด DNA โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ “แนวคิดใหม่” ในการดูแลสุขภาพ

เปิด DNA จุดเริ่มต้นของ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ “แนวคิดใหม่” ในการดูแลสุขภาพ รักษาแบบพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้

นับตั้งแต่วิกฤติโควิด 19 ที่ผ่านมา ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มกลับมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมประชากรสูงอายุ จึงมีความต้องการการบริการการแพทย์ที่ต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณโรงพยาบาลที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกันรัฐบาลได้กำหนด “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medial Hub) พ.ศ. 2560-2569” ส่งผลให้ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ยังคงเนื้อหอมและน่าจับตามอง

โดยจากข้อมูลวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มีการประเมินถึงแนวโน้มธุรกิจภาพรวมของธุรกิจโรงพยายาบาลเอกชนปี 2565-2567 พบว่า ปี 2565-2567 รายได้ของ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีแนวโน้มปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.0-5.0% ต่อปี ขณะที่จำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 เตียง จากประมาณ 3.6 หมื่นเตียงในปี 2564

  • ประกิต โฮลดิ้งส์-สหยูเนี่ยน-สหพัฒนพิบูลย์ ทุ่มงบ 3 พันล้านเปิดโรงพยาบาลรวมใจรักษ์

นพ.สุนทร ศรีทา ผู้บริหารและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 เกิดจาก ประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าพื้นที่ย่านสุขุมวิทตั้งแต่พระโขนง-บางนาไม่มีโรงพยาบาลสำหรับให้บริการประชาชนเลย ขณะที่ประชากรกลับมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความต้องการทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างจึงได้ตัดสินใจ ในการพัฒนาพื้นที่ดินใจกลางซอยสุขุมวิท 62 

เปิด DNA โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ “แนวคิดใหม่” ในการดูแลสุขภาพ
    

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ในการเปิด “โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62” โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานกรรมการ เป็นโรงพยาบาลระดับพรีเมียม ระดับตติยภูมิ ขนาด 144 เตียง ตั้งอยู่ใจกลางซอย สุขุมวิท 62 บนพื้นที่รวม 6.5 ไร่ ตอบโจทย์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร โดยได้กำหนดเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชน Top 5 ของประเทศ ที่มีการดูแลรักษาและบริการระดับพรีเมียม ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใน 5 ปี

เปิด DNA โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ “แนวคิดใหม่” ในการดูแลสุขภาพ

  • รักษาแบบพรีเมียมในราคาเข้าถึงได้

โดยมีความตั้งใจให้เป็น โรงพยาบาลพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ (New affordable premium) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจ

เราบริหารจัดการลดการลงทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่เอางบส่วนใหญ่มาทุ่มในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกการรักษาเฉพาะทาง จึงทำให้สามารถรักษาในราคาที่เข้าถึงได้ ขณะที่ยังมาตรฐานการรักษาระดับพรีเมียม”  

ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการ 22 ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ แผนกสูตินรีเวชกรรม แผนกอายุรกรรม แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ศูนย์การรักษาที่โดดเด่นของโรงพยาบาลคือ ศูนย์หัวใจครบวงจร ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก และศูนย์ตรวจสุขภาพ 
 

เปิด DNA โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ “แนวคิดใหม่” ในการดูแลสุขภาพ

  • ออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล  แนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพ 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ยังได้ออกแบบแนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพ เพราะมีความเชื่อว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการดูแลรักษาในโรคๆ เดียวกันในแต่ละคนจึงต้องแตกต่างกันไป โดยเราต้องการออกแบบการรักษาจึงต้องพิเศษเฉพาะของในละคน แทนที่จะรักษาโดยยึดตามแบบแผนที่ใช้รักษาโรคนั้นๆ ที่เป็นรูปแบบตายตัวซึ่งการออกแบบรักษาเฉพาะบุคคลต้องเกิดจากการที่เรารู้จักคนไข้แต่ละรายอย่างแท้จริง 

เราจึงได้ออกแบบระบบให้แพทย์เจ้าของไข้เป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยรายนั้น หากต้องมีการส่งต่อหรือปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 300 คน ที่สามารถดูแลได้ตั้งแต่สมอง หัวใจ จรดปลายเท้า พร้อมสแตนบาย 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยแพทย์เจ้าของไข้จะดำเนินการ เป็น Coordinating Doctor แทนที่พยาบาล ทำให้การรักษาต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงแพทย์คนนั้นๆ จะเป็นผู้ดูแลไปถึงครอบครัวของเจ้าของไข้ด้วย หรือที่ทางรพ. ของเราให้คำจำกัดความว่าเป็น Family Doctor ดังนั้น คนไข้และครอบครัวจะได้รับการดูแลสุขภาพที่เป็นพิเศษ ถูกออกแบบอย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น

  • Digitized healthcare ชูนวัตกรรมแห่งการดูแลสุขภาพ 

ไม่เพียงเท่านี้ โรงพยาบาลยังได้นำเทคโนโลยีมาจัดการปรับใช้ในทุกๆ จุดของ โรงพยาบาล (Digitized healthcare) ข้อมูลทั้งหมดจะทุกเก็บเข้าสู่ระบบ HIS ลดการใช้กระดาษ รักษาสิ่งแวดล้อมและ Human error ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุด สำหรับวินิจฉัยอาการต่างๆ อย่างทันท่วงที สามารถแสดงผลตรวจได้อย่างมีคุณภาพ อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 443 SLICES กับระบบการถ่ายภาพแบบ 3D, เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI SCAN 3.0T TESLA รวมถึงเครื่องตรวจสวนหัวใจ CATH LAB AZURION 5 C12

ไม่เพียงเท่านี้ ในอนาคตอันใกล้ยังเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “RJRH” ที่เป็น Super App Health Care โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้ สามารถจองคิว เพื่อนัดหมายการตรวจ เช็กประวัติการตรวจ ประวัติการให้ยาและผลการรักษา แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการจ่ายเงินผ่านระบบอีกด้วย 

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 โรงพยาบาลแนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพพร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามข้อมูล พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ หรือ Facebook Fan page : โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62