PTG x CBS ลงนาม MOU เปิดร้าน "กาแฟพันธุ์ไทย - MaxMart" ในรั้วจามจุรี

PTG x CBS ลงนาม MOU เปิดร้าน "กาแฟพันธุ์ไทย - MaxMart" ในรั้วจามจุรี

PTG จับมือ CBS ลงนาม MOU เปิดร้าน "กาแฟพันธุ์ไทย - MaxMart" ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั้นนิสิตสู่การเป็นนักธุรกิจแห่งอนาคต ตามคอนเซ็ปต์ "The Real Business in The School"

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School หรือ CBS) โดยทาง PTG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย ในโปรเจกต์ "CBS Lounge by PTG" เปิดร้านกาแฟ CBS Café by Punthai และร้านสะดวกซื้อ CBS Mart by Max Mart ให้นิสิต นักศึกษา สามารถเรียนรู้และสร้างธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้น ไปจนถึงการเป็นนักธุรกิจในอนาคตตามคอนเซ็ปต์ "The Real Business in The School"

"การลงนามบันทึกทำข้อตกลง (MOU) รวมถึงการสนับสนุนการเปิดร้านกาแฟ CBS Cafe by Punthai, ร้านสะดวกซื้อ CBS Mart by Max Mart ครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการนำร่อง และเป็นความสำเร็จในการร่วมมือกันระหว่าง PTG และ CBS เพื่อสนับสนุน และช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียน การบริหารธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษา ให้มีทักษะการบริหารธุรกิจ และสร้างธุรกิจควบคู่กันไปกับการเรียน โดยนิสิตจะสามารถปฏิบัติงานได้จริง พัฒนาทักษะได้จริง เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ได้ในอนาคต"

สำหรับร้าน กาแฟพันธุ์ไทย ต้นแบบดังกล่าว ทาง PTG ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิต นักศึกษาทุกคนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ จึงมีนโยบายที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในเรื่องการพัฒนาบุคคลของชาติ โดยทาง PTG จะเป็นผู้คอยสนับสนุนดูแลการเปิดร้านในเบื้องต้น และมอบให้ CBS ดำเนินการบริหารเองทั้งหมด

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้จะทำให้ CBS กลายเป็น Real Business in the School เพื่อให้นิสิตได้เป็นทั้งนิสิตบัญชีจุฬาฯ ควบคู่กับเป็นพนักงานบริษัท Chula Business Enterprise เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาทำให้นิสิตสามารถเรียนและทำงานจริงได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเดิมที่ว่านิสิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ทำงานจริงต้องรอให้เรียนจบก่อน

PTG x CBS ลงนาม MOU เปิดร้าน \"กาแฟพันธุ์ไทย - MaxMart\" ในรั้วจามจุรี

สำหรับการร่วมมือในขั้นแรกของการตั้งโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก PTG ในการเปิด CBS Lounge ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คู่การทำงาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของ CBS Café ที่เป็นบริษัทร้านกาแฟจริง สนับสนุนโดย กาแฟพันธุ์ไทย และส่วนของ CBS Mart ที่เป็นบริษัทร้านสะดวกซื้อจริง สนับสนุนโดยร้าน PT Max Mart โดยนิสิตไม่เพียงแค่เป็นมาเรียนรู้การชงกาแฟขายหรือขายของในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น แต่นิสิตยังได้ฝึกบริหารบริษัทในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารด้านธุรกิจออนไลน์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดหรือเป็นพนักงานบัญชี และสุดท้ายในส่วนของ CBS Coworking space เป็นพื้นที่ในการต้อนรับลูกค้าและเป็นพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ของนิสิต

"โมเดล Ed-Enterprise โดยการสร้าง Real Business in the School บนพื้นที่โซน CBS Lounge ของคณะฯ นั้น เป็นโครงการนำร่องการเรียนรู้ควบคู่การทำงานที่จะเอาผลกำไรส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์และการช่วยเหลือสังคมรูปแบบอื่นๆ นับเป็นต้นแบบของการเรียนทางด้านบริหารธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลเพื่อให้เกิดเป็น Digital Social Enterprise อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มของสตาร์ทอัพที่ควบคู่ไปกับการศึกษา และในอนาคตจะมีโครงการแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในคณะฯ เป็นโมเดลใหม่ในการสร้างคุณค่าของประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้นิสิตมีความพร้อมในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต" รศ.ดร.วิเลิศ กล่าว

PTG x CBS ลงนาม MOU เปิดร้าน \"กาแฟพันธุ์ไทย - MaxMart\" ในรั้วจามจุรี PTG x CBS ลงนาม MOU เปิดร้าน \"กาแฟพันธุ์ไทย - MaxMart\" ในรั้วจามจุรี