รมว.วธ. เปิดชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต

รมว.วธ. เปิดชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดป้ายชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัด 14  จังหวัด ภาคใต้ สภาวัฒนธรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ลานมังกร ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รมว.วธ. เปิดชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565 ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2

รมว.วธ. เปิดชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต