ทีเซลส์ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ

ทีเซลส์ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ

ทีเซลส์ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดต่างประเทศ


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และหอการค้าไทย-ฝรั่งเศล จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง ปี 2564 (CosmeNovation) รอบ Final Pitching ภายใต้โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2563-2564 หรือ Cosmetics Innovation and Business Link (CIB 2020-2021) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน 

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง BCG Economy โดย ทีเซลส์ (TCELS) ดูแลกลุ่มนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ 

รายชื่อผู้ชนะจากโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดต่างประเทศปี 2563-2564 หรือ Cosmetics Innovation and Business Link (CIB 2020-2021)

1  บริษัท เดวิด เอนเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด    ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี    Bovine colostrum
2 บริษัท ไอเดียทูเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด    ดร.รัตน์จิกา วงศ์วนากุล    Fenugreek extract
3 บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด    ดร.มัตถกา คงขาว    AEG extract

ทีเซลส์ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ

ทีเซลส์ (TCELS) ขอขอบคุณคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยมีรายชื่อดังนี้ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, คุณสุวิภา วรรณสาธพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, รศ.ดร.ภก. เนติ วระนุช มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผศ.ดร.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณลักษณ์สุภา ประภาวัต สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยการแพทย์และสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล 


“กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง ปี 2564 (CosmeNovation) รอบ Final Pitching ซึ่งจะมีการแข่งขัน Pitching เพื่อคัดเลือก 3 ทีม ทีมที่ชนะการประกวดจะได้เข้าร่วม Exhibition และ Business partnering ในงาน Cosmetic-360 ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2565 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกบริษัทประสบความสำเร็จและสามารถขยายธุรกิจได้กว้างไกลมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ และขอขอบคุณ สวทช. หน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน และคณะกรรมการทุกท่าน