ทำความรู้จัก! วิธี "ไคโกโดะ" กลยุทธ์ฟื้นฟูผู้ป่วย "โรคหลอดเลือดสมอง" แบบฉบับญี่ปุ่น

ทำความรู้จัก! วิธี "ไคโกโดะ" กลยุทธ์ฟื้นฟูผู้ป่วย "โรคหลอดเลือดสมอง" แบบฉบับญี่ปุ่น

ทำความรู้จัก! วิธีไคโกโดะ กลยุทธ์ฟื้นฟูแบบฉบับญี่ปุ่น ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดย PNKG Recovery Center เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองว่าไกลตัว โดยคิดว่าโรคดังกล่าวมีโอกาสการเกิดค่อนข้างต่ำ และไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งโรคนี้จะเกิดกับตัวเอง และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว โรคหลอดเลือดสมองก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีช่วงเวลาสำคัญที่เรียกว่า Golden Period หรือช่วงเวลาที่หากรับการรักษาฟื้นฟูได้ทัน จะทำให้ฟื้นตัวได้เร็วและมีโอกาสความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนอื่นด้วย

คุณยูกิ ฟุรุยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟู PNKG Recovery Center ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ หรือ PRINC HEALTH อธิบายถึงการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนวิธีการรักษาแบบไคโกโดะ (Kaigo-Do) หรือวิธีการฟื้นฟูตามแบบฉบับญี่ปุ่นที่ถูกประยุกต์ใช้ฟื้นฟูผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

สำหรับการรักษาแบบ ไคโกโดะ (Kaigo-Do) เป็นวิธีการฟื้นฟูร่างกายแบบฉบับญี่ปุ่น ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ป่วยเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก โดยมีผู้ดูแล (Caregiver) คอยสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด และจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเท่านั้น

ทำความรู้จัก! วิธี "ไคโกโดะ" กลยุทธ์ฟื้นฟูผู้ป่วย "โรคหลอดเลือดสมอง" แบบฉบับญี่ปุ่น

คุณยูกิ ให้ข้อมูลว่า ทางศูนย์ PNKG Recovery Center ให้ความสำคัญเรื่องของพื้นฐานความสัมพันธ์ของผู้ป่วยและครอบครัว ควบคู่กับการรักษาฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยแต่ละราย เริ่มจากการสำรวจตัวผู้ป่วยและครอบครัว และออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และทีมผู้ดูแล โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะเข้ารับการฟื้นฟูที่ทางศูนย์เป็นระยะเวลาประมาณ 3 อาทิตย์​ ถึง 3 เดือนหรืออาจนานถึง 6 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นกับความสามารถในการฟื้นฟูและภาวะอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

ทำความรู้จัก! วิธี "ไคโกโดะ" กลยุทธ์ฟื้นฟูผู้ป่วย "โรคหลอดเลือดสมอง" แบบฉบับญี่ปุ่น

ตลอดช่วงเวลาการฟื้นฟู “5 หัวใจหลัก” ในการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

  1. การได้รับน้ำในปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน 
  2. การได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ฝึกทำกิจกรรมเดินวันละ 2 กิโลเมตร 
  3. ด้านโภชนาการ ควรได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่นักโภชนาการออกแบบและแนะนำ 
  4. การดูแลเรื่องการขับถ่ายให้เป็นไปตามธรรมชาติ 
  5. การพิจารณาลดยาโดยแพทย์เมื่อสภาวะร่างกายเข้าสู่เกณฑ์ดี 

และที่สำคัญผู้ป่วยจะได้รับการดูแลด้วยวิธีการไคโกโดะ (Kaigo-Do) ซึ่งเป็นวิธีการดูแลแบบฉบับญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยขยับร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลอย่างใกล้ชิดในแบบแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Intensive Personalized Care Plan)

คุณยูกิ กล่าวอีกว่า การดูแลที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลคือหัวใจของการดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นรายบุคคลโดยความร่วมมือของแพทย์ นักกายภาพ นักโภชนาการ และครอบครัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู นอกจากนี้ หลังจบโปรแกรมการฟื้นฟู ทางศูนย์จัดให้มีบริการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูในระยะยาว โดยจะมีการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนช่วยวางแผนการฝึกร่างกายหลังจากปรับปรุงบ้าน เพื่อให้บ้านของคุณกลายเป็นสถานที่ซึ่งปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูระยะยาวด้วย

ทำความรู้จัก! วิธี "ไคโกโดะ" กลยุทธ์ฟื้นฟูผู้ป่วย "โรคหลอดเลือดสมอง" แบบฉบับญี่ปุ่น

สำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แม้เป็นโรคที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางในการฟื้นฟูและดูแลคนไข้ แต่หากได้รับการฟื้นฟูอย่างตรงจุดภายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ โรคหลอดเลือดสมอง ของศูนย์ PNKG Recovery Center ทำความเข้าใจสาเหตุ อาการ และวิธีการรักษาฟื้นฟูหลังพ้นช่วงวิกฤติ ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.45 - 11.30 น. ในหัวข้อ “ทั้งกายและใจ ให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ ที่นี่ บรรยายโดย นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ (อายุรแพทย์ระบบประสาท) และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ PNKG Recovery Center ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์