สุขภาพดี-มีพรสวรรค์ รู้ได้เมื่อวิเคราะห์ถึง DNA

สุขภาพดี-มีพรสวรรค์ รู้ได้เมื่อวิเคราะห์ถึง DNA

สุขภาพดี-มีพรสวรรค์ รู้ได้เมื่อวิเคราะห์ถึง DNA

สุขภาพดี-มีพรสวรรค์ รู้ได้เมื่อวิเคราะห์ถึง DNA

โลกปัจจุบัน มีทางเลือกเพื่อปูทางไปสู่อนาคตและสร้างสุขภาพที่ดีในหลายรูปแบบ ทั้งด้านรับประทานอาหารเสริมบำรุงสมอง การทำกิจกรรมเสริมหาความถนัด การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลูกฝังการเรียนรู้และอัจฉริยะภาพ แต่ถึงเช่นนั้นจะดีกว่าไหมถ้าการสร้างทางเลือกที่ดี เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยต้นทางถึงระดับพันธุ์กรรม

สุขภาพดี-มีพรสวรรค์ รู้ได้เมื่อวิเคราะห์ถึง DNA

 

● Intelligence genes อัจฉริยะเพราะพันธุ์กรรมบอก

ดร.โรเบิร์ต พลอมิน นักจิตวิทยาและนักพันธุศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัย King’s College London ประเทศอังกฤษ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออก เป็นเวลากว่า 30 ปี และค้นพบว่า แท้จริงแล้วพันธุกรรมส่งผลต่อตัวเรามากกว่าที่เราคิด 

จากความเชื่อเดิมที่ว่า อนาคตของมนุษย์จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม 50% และสิ่งแวดล้อมเช่นการเลี้ยงดูอีก 50%  แต่งานวิจัยของ ดร. พลอมิน ชี้ว่า ในส่วนของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลครึ่งหนึ่งนั้น พันธุกรรมได้เข้าไปมีผลเป็นอย่างมาก และงานวิจัยนี้ได้ถูกนำมาเขียนเป็นหนังสือเรื่อง Blueprint : How DNA Makes Us Who We Are 

ในหนังสือเล่มนี้ ได้เรียกการที่พันธุกรรมเข้าไปมีผลในปัจจัยสิ่งแวดล้อมนั้นว่า “nature of nurture” หรือ DNA ของการเลี้ยงดู เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ซึ่งจะยกตัวอย่างเป็นกรณีสำหรับเด็ก ซึ่งหมายความว่าเด็กแต่ละคน มีปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลอยู่แล้วประมาณ 50% ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นการเลี้ยงดูอีก 50% ยังได้รับอิทธิพลมาจาก พันธุกรรมของบิดามารดาที่ส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการในการเลี้ยงดูเช่นกัน 

“ปัจจุบันเราทราบดีว่า ความแตกต่างของ DNA เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างมนุษย์แต่ละคน มีความเป็นระบบระเบียบ และสามารถคาดการณ์ได้ ในขณะเดียวกัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน แต่สิ่งที่เราค้นพบจากการศึกษาวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นแบบไม่เป็นระบบระเบียบ และไม่แน่นอน ซึ่งหมายความว่า สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้นั่นเอง” ส่วนหนึ่งของหนังสือระบุ

ทั้งนี้ เป็นเวลากว่า 65 ปีที่มนุษย์ได้ค้นพบโครงสร้างของ DNA และสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนม มนุษย์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ซึ่งได้มีการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ว่า ยีน(genes) กำหนดการทำงานของร่างกาย เช่นกำหนดว่า เราจะวิ่งได้เร็วแค่ไหน กระโดดได้สูงเท่าไร รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือแม้กระทั่งความเฉลียวฉลาด ความเห็นอกเห็นใจ หรือ ความรักสันโดษ ที่แตกต่างกันในแต่ละคน

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญ เกิดขึ้นหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์พบว่า พฤติกรรมของมนุษย์เราแต่ละอย่าง เกิดจากยีนหลายยีนส่งผลร่วมกัน ทำให้เริ่มมีการนำเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวิเคราะห์ยีนหลายยีนพร้อมกันครั้งละมาก ๆ มาใช้กันมากขึ้น เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับพฤติกรรมและลักษณะที่แสดงออกมา

เหตุนี้พันธุกรรมจึงเป็นปัจจัยที่สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบได้ดีกว่าปัจจัยอื่นใด ไม่ว่าจะเป็น ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

สุขภาพดี-มีพรสวรรค์ รู้ได้เมื่อวิเคราะห์ถึง DNA

● กินอาหารตามยีน พัฒนาสุขภาพแบบตรงเป้า

เมื่อยีนมีลักษณะเฉพาะตัว เช่นนี้สารอาหารที่แต่ละยีนต้องการก็มีความแตกต่างกันไป การรับประทานอาหารตามยีนหรือ Nutrigenomics จึงเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในต่างประเทศ

Nutrigenomics คืออนาคตของการดูแลสุขภาพของแต่ละคน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ในแง่ของการรักษาผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลตาม DNA เพื่อให้การรักษาได้ผลมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ DNA เพื่อปรับขนาดยา และดูการตอบสนองของยาเป็นต้น

แพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดร. แฟรงค์ ฮิว(Frank Hu M.D. PhD) มองว่า ไม่เพียงแต่การตรวจยีนเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แม่นยำเท่านั้น การนำเทคโนโลยีการตรวจยีนมาใช้เพื่อการกำหนดโภชนาการแบบแม่นยำ(Precision nutrition) ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลอีกด้วย ซึ่งแขนงหนึ่งของโภชนาการแบบแม่นยำก็คือ Nutrigenomics หรือ โภชนพันธุศาสตร์

โภชนพันธุศาสตร์(Nutrigenomics) คือ การศึกษาความสัมพันธ์ของ DNA และการตอบสนองต่ออาหารแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ยีนบางชนิดส่งผลให้คนบางคนกำจัดคาเฟอีนได้เร็ว บางคนกำจัดได้ช้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าแต่ละคนดื่มกาแฟได้มากน้อยเพียงใด และร่างกายตอบสนองต่อกาแฟอย่างไร 

งานวิจัยยังพบว่า การนำเทคโนโยลีการตรวจ DNA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถสร้างเป็นแนวทางในการรับประทานอาหารแบบเฉพาะบุคคล ที่ช่วยป้องกันและจัดการกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

วิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์เราทำได้ 

ถึงตรงนี้มันก็น่าจะพอบอกได้ว่า การรู้จักและเข้าใจ DNA น่าจะเป็นต้นทางที่ดีของการดูแลสุขภาพและการวางแผนเพื่ออนาคตให้สอดคล้องกับสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

สุขภาพดี-มีพรสวรรค์ รู้ได้เมื่อวิเคราะห์ถึง DNA

ทุกวันนี้มีนวัตกรรมที่สามารถตรวจวิเคราะห์ยีนพรสวรรค์ได้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยค้นหาพรสวรรค์ที่แฝงอยู่ในตัวได้อย่าง รวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องการปูทางไปสู่การเป็นอัจฉริยะภาพในอนาคต 

ยกตัวอย่างนวัตกรรมจาก Geneus DNA ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์ จากรหัส DNA ที่กำหนดการทำงานของสมองและร่างกายโดยตรง ซึ่งการวิเคราะห์นั้นเริ่มจากใช้เพียงตัวอย่างน้ำลาย โดยใช้ปลายก้านฟองน้ำนิ่มๆ ถูเบาๆ บริเวณเหงือกด้านล่างเพียง 15 ครั้ง เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสนับสนุนโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ทางวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ รายงานผลตรวจกว่า 400+ รายการ 

ผล DNA ที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ด้านสุขภาพซึ่งสามารถดูความแข็งแรง และแนวโน้ม ความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดในอนาคต ช่วยให้สามารถหาแนวทางการเลี้ยงดู โภชนาการ อาหารชนิดใดควรทาน อะไรที่ควรงด การหาความเสี่ยงของโร คฯลฯ เพื่อปูทางการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมต่อร่างกายที่ดีได้โดยตรง และนอกจากนั้นจะวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของไลฟ์สไตล์ความถนัดที่เหมาะสมเพื่อค้นหาความเป็นอัจฉริยะภาพในลำดับต่อไป