คณะวิทย์ มทร.พระนคร จับมือ 2 บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญชงกัญชา

คณะวิทย์ มทร.พระนคร จับมือ 2 บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญชงกัญชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือ 2 บริษัทใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ มทร.พระนคร  นำโดย ดร. จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเซ็น สัญญาสามฝ่าย ( MOU ) กับ บริษัท ฟิกเซอร์ ซิสเท็ม  โดย นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกเซอร์ ซิสเท็ม  และ บริษัท เจพีแอล เฮลท์ทูเฮิร์บ แอนด์คอสเมติค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดย นาย เจริญ บุญลาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจพีแอล เฮลท์ทูเฮิร์บ แอนด์คอสเมติค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ร่วมพัฒนาและวิจัยกัญชง กัญชา และ กระท่อมสู่เชิงพาณิชย์ ทำ MOU เพื่อร่วมพัฒนา และวิจัย กัญชาเพื่อการต่อยอดเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าสูงและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร