สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และผู้บริหารบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก

นางชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (คนที่ 6 จากซ้าย) และ น.ส.วนิดา สุขสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (คนที่ 3 จากขวา)

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน กับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี น.ส.จิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (คนที่ 5 จากซ้าย) และกรรมการสมาคมฯ ร่วมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้