แอปฯ “ทางรัฐ” พร้อมให้ยืนยันตัวตนผ่าน “ไปรษณีย์ไทย”

แอปฯ “ทางรัฐ” พร้อมให้ยืนยันตัวตนผ่าน “ไปรษณีย์ไทย”

DGA และ ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือพัฒนาช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ สำหรับบริการแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA กล่าวว่า แอปพลิเคชัน ทางรัฐ เป็นแอปฯ สื่อกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐ ที่รวมบริการภาครัฐกว่า 68 บริการที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย อาทิ วัยแรกเกิด ผู้ปกครองสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด / วัยเรียน สามารถดูผลคะแนน O-Net จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ / วัยทำงาน ให้บริการตรวจสอบเครดิตบูโร ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับช่วงรอยต่อของวัยทำงานที่กำลังเตรียมเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุ ก็สามารถตรวจสอบและเช็กยอดเงินสมทบชราภาพผ่าน แอปฯ ทางรัฐ ได้ด้วย 

เพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้บริการเนื่องจากแอปฯ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของตนเองที่จัดเก็บโดยหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล แอปพลิเคชันทางรัฐจึงจำเป็นต้องพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งาน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล และบริการในแต่ละเรื่องมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ขอเข้าถึงข้อมูล และขอใช้บริการเป็นบุคคลเดียวกันจริง และเพื่อให้ประชาชนเจ้าของข้อมูล มีความมั่นใจได้ว่า ตนเองจะไม่ถูกเข้าถึงข้อมูล หรือถูกแอบอ้างชื่อไปขอรับบริการ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง 

แอปฯ “ทางรัฐ” พร้อมให้ยืนยันตัวตนผ่าน “ไปรษณีย์ไทย”

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ไปรษณีย์ไทย นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมการให้บริการทั้งในด้านการสื่อสารและขนส่ง เพื่อปรับรูปแบบการให้บริการให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่เข้าสู่สังคมดิจิทัล ซึ่ง แอปฯ ทางรัฐ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Know You Customer : KYC) เพียงนำบัตรประชาชนมาที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแอปฯ ทางรัฐ โดยข้อมูลจากบัตรประชาชนจะเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของ DGA ผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน เมื่อลูกค้ายืนยันตัวตนสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งนอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงานผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ประชาชนที่ต้องการใช้ แอปฯ ทางรัฐ หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

แอปฯ “ทางรัฐ” พร้อมให้ยืนยันตัวตนผ่าน “ไปรษณีย์ไทย”