"บิทคับ" หนุน "กระทรวงพาณิชย์" ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

"บิทคับ" หนุน "กระทรวงพาณิชย์" ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

"บิทคับ" ร่วมสนับสนุน "กระทรวงพาณิชย์" ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิเศษ โดย บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในโครงการฯ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนในด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการนิติบุคคล ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บุคคลทั่วไป และบุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ รวมไปถึงให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการมอบโอกาสสำหรับฝึกงานให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

"บิทคับ" หนุน "กระทรวงพาณิชย์" ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีเพื่อมอบรางวัลพิเศษจากบิทคับให้แก่ Gen Z to be CEO Ambassador ทั้ง 4 คน ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในโครงการนี้ อาทิ คอร์สเรียน 5 Game Changing จาก บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค และ คอร์สเรียนตลอด 1 ปี จาก บริษัท บิทคับ อะคาเดมี จำกัด รวมมูลค่ากว่า 143,960 บาท อีกทั้งยังเข้าร่วมเสวนากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ ในหัวข้อ "การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบการรุ่นใหม่" ในพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

"บิทคับ" หนุน "กระทรวงพาณิชย์" ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ นอกจากนี้ บิทคับ เวิลด์เทค ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้ร่วมจัดบูธในวันงานเพื่อประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ พันธมิตรธุรกิจระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกของกระทรวงพาณิชย์ และมอบของที่ระลึกจากบิทคับให้กับผู้เข้าร่วมงาน

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า บิทคับ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นพันธมิตรกับ กระทรวงพาณิชย์ ใน "โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่" เนื่องจากเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำทางธุรกิจทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการตลาด บริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

"บิทคับ" หนุน "กระทรวงพาณิชย์" ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

นอกจากนี้ ในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเยาวชนที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ บิทคับ เองก็เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในด้านการให้โอกาส เพราะเราเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ เราพร้อมที่จะให้โอกาสและให้พื้นที่กับทุกคนในการแสดงศักยภาพ แสดงความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ พัฒนาและผลักดันให้องค์กร เทคโนโลยี รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และสามารถนำรายได้เข้าประเทศต่อไป