ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนสมทบทุนสร้างเครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนสมทบทุนสร้างเครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

"เพราะทุกการให้คือทุนต่อชีวิต" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง มอบโอกาสทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นอาคารส่วนต่อขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สู่สถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า "ภัทรมหาราชานุสรณ์" อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนสมทบทุนสร้างเครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 เป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้อง ฯลฯ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร ตลอดจนการบริการทางการแพทย์ครบครันทั้ง ด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการ ยังประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารหอพัก ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่จะสร้างบัณฑิตทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ และเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม โดยโครงการทั้งหมดมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนสมทบทุนสร้างเครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ทั้งนี้ เพื่อสานต่อพระปณิธาน ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับประชาชนคนไทยในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ผ่านการร่วมสมทบทุนสร้างเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยของศูนย์การรักษาต่างๆ ใน ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพราะทุกการให้คือทุนต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยนับล้าน และทุกก้าวของการเติบโตเกิดจากทุกพลังความร่วมมือ

ร่วมสร้างศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ที่พึ่งทางสุขภาพแห่งใหม่ พัฒนาการแพทย์ไทยสู่ความยั่งยืน ได้ที่ บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 942-3-00099-2 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ด้านสุขภาพกับรายการ CRA METAHEALTH  เข้าใจ "โรค" บนโลกเสมือนจริง พร้อมอัปเดตเทรนด์สุขภาพ และการดูแลรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆ ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ทุกวันศุกร์ เวลา 14. 35 - 14.50 น. และทางยูทูบ CRA CHULABHORN CHANNEL

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนสมทบทุนสร้างเครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์