"มูบาดาลา ปิโตรเลียม" หนุนการเรียนรู้เรื่องทะเล และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

"มูบาดาลา ปิโตรเลียม" หนุนการเรียนรู้เรื่องทะเล และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ร่วมกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการตระหนักรู้ความสำคัญของทะเล พร้อมลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนเรื่องทะเลในสถานศึกษา

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ผู้สำรวจ ผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติในระดับสากล ร่วมกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเรื่องทะเล และมหาสมุทรในสถานศึกษา โดย มูบาดาลา ปิโตรเลียม ยังได้ร่วมส่งมอบสื่อการเรียนการสอน และคู่มือการสอนเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตาม และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเรื่องทะเล และมหาสมุทรในสถานศึกษานำร่องพื้นที่ภาคตะวันออก ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 โดยมี พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นหัวหน้าคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน

"มูบาดาลา ปิโตรเลียม" หนุนการเรียนรู้เรื่องทะเล และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นายราเชด อัลบลูชิ ประธานบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราได้ให้การสนับสนุน และแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นับเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ จึงรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญในการดูแลปกป้องมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้ เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าว ประกอบไปด้วย เรื่องเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยเบื้องต้นได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในพื้นที่นำร่อง 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพฯ โดยผลจากการใช้หนังสือฯ ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับทะเล และทำให้ตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญในการดูแลปกป้องทะเล

"มูบาดาลา ปิโตรเลียม" หนุนการเรียนรู้เรื่องทะเล และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล "มูบาดาลา ปิโตรเลียม" หนุนการเรียนรู้เรื่องทะเล และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล