สปส.มอบสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

สปส.มอบสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

สปส.มอบสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางวิไลพร วงษ์อัยรา ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ คณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ มอบสุขแก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ  

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน ตลอดจนสื่อให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สอดคล้องกับการเป็นครอบครัวประกันสังคม จึงได้จัดโครงการสปส.มอบสุขเป็นประจำทุกปี ซึ่งล่าสุดได้ลงพื้นที่มอบสุข ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพจำนวน 3 ราย ได้แก่ 

 1. นายชัน อินโน ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับสิทธิทุพพลภาพ จากกองทุนประกันสังคม เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า ต้องทำการผ่าตัดสมอง จากนั้นแพทย์วินิจฉัยว่าตาบอดทั้ง 2 ข้าง ปัจจุบันได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคม  เดือนละ 3,500 บาท
2. นายนัฐพล พรมแดง ผู้ประกันตนมาตรา 39 รับสิทธิทุพพลภาพ จากกองทุนประกันสังคม  เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลให้มีอาการแขนและขาซีกขวาอ่อนแรง สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้บ้าง ปัจจุบันได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคม 
เดือนละ 2,400 บาท
3. นายวิมล บุญล้อม ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับสิทธิทุพพลภาพ จากกองทุนประกันสังคม เนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบ ส่งผลให้มีอาการแขนและขาซีกขวาอ่อนแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคม เดือนละ 1,000 บาท

ด้านนายชัน อินโน หนึ่งในผู้ประกันตนทุพพลภาพ กล่าวว่า “รู้สึกโชคดีที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคม เพราะช่วยแบ่งเบาในหลายด้าน ตั้งแต่กระบวนการรักษา ที่มีค่ารักษาพยาบาลมูลค่ากว่าแสนบาท แต่ไม่ต้องหาเงินมาจ่ายเองเพราะใช้สิทธิประกันสังคม และเมื่อต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานได้ ก็ยังได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม เข้ามาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทุกเดือน ทำให้ไม่ต้องกลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมยังช่วยให้คำแนะนำจนสามารถเข้ารับการฝึกอาชีพช่วยสร้างโอกาสให้กับตนเอง สามารถกลับมามีความภาคภูมิใจในตนเองอีกครั้ง”

สปส.มอบสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ