“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” เสริมแกร่งสมาชิกด้วย 3 แนวทางสร้างโอกาส

“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” เสริมแกร่งสมาชิกด้วย 3 แนวทางสร้างโอกาส

“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” ฝ่าพายุเศรษฐกิจ เสริมแกร่งสมาชิกด้วยการสร้างความเชื่อมั่น ยึด 3 แนวทางสร้างโอกาส พร้อม “ฝ่าวงล้อม” ปัจจัยลบ

ยุคหลังโควิด-19 แม้สถานการณ์รอบด้านยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศแต่ธุรกิจยังต้องเดินหน้า “วรวุฒิ กาญจนกูล” นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ยึด 3 แนวทางสร้างโอกาส พร้อม “ฝ่าวงล้อม” ปัจจัยลบ ประกอบด้วย

1. ยกระดับสร้างความเชื่อมั่นให้สมาคมฯ 

  • มีการพัฒนาเว็บไซต์สมาคมฯ พร้อมเพิ่มช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
  • การจัดงานแสดงสินค้า “รับสร้างบ้านและวัสดุ” 
  • การคัดกรองสมาชิกที่น่าเชื่อถือและมั่นใจได้ 
  • การทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสร้างอนาคตเพื่อเด็กไทย”

2. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “คุณค่า” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจรับสร้างบ้านทั้งเรื่องแบบบ้าน กระบวนการก่อสร้าง กลยุทธ์ทางการตลาด โดยนำเสนอต่อผู้บริโภคผ่านการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบต่างๆ 

3. การพัฒนาอย่าง “ยั่งยืน” เน้นสร้างความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อให้สมาชิกเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้สมาชิกคำนึงถึงการออกแบบบ้านรับ Global Trend ทั้งบ้านประหยัดพลังงาน หรือ “บ้านเบอร์ 5” และแบบบ้านที่ได้มาตรฐานรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ฯลฯ

ปัจจุบัน สมาคมฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 โดยมีสมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น 136 บริษัท แบ่งออกเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน 72 บริษัท และวัสดุก่อสร้าง 64 บริษัท ซึ่งยังมีการขยายฐานสมาชิกในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และยังมีบริษัทรับสร้างบ้านที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกที่รอการตรวจรับอีกเป็นจำนวนมาก 

วรวุฒิ ระบุว่า ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการใช้บริการ “บริษัทรับสร้างบ้าน” มากขึ้น จากในอดีตที่ส่วนใหญ่มีเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดมักใช้ผู้รับเหมาท้องถิ่นเป็นหลัก แต่หลังจากที่สมาคมฯ เปิดรับสมาชิกรับสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคใต้ พบว่า มีผู้ที่ต้องการสร้างบ้านในพื้นที่ดังกล่าวต้องการใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจาก pain point สำคัญ คือ ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน 

สำหรับสถานการณ์ธุรกิจรับสร้างบ้านเวลานี้ แม้ต้นทุนของการก่อสร้างบ้านสูงขึ้น แต่ตลาดยังมีดีมานด์โดยเฉพาะบ้านราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไป ซึ่งได้รับผลกระทบไม่มากนัก ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายปรับตัวรับงานที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูงขึ้น เป็นเหตุให้ภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านปีนี้ยังไปได้ดี

พร้อมกันนี้ สมาคมฯ เตรียมจัดบิ๊กอีเวนต์ งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 ณ อิมแพ็ค อาคาร 6 เมืองทองธานี วันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ภายใต้ธีม “สร้าง-เปลี่ยน-โลก” สะท้อนแนวคิด การสร้างบ้านโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติ คำนึงถึงการประหยัดพลังงานลดโลกร้อน ลดมลภาวะ ลด PM2.5 โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุ

วรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและประธานบริหาร บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานครั้งนี้มีบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะได้พบกับบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ ที่นำแบบบ้านมาแสดงกว่า 1,000 แบบแล้ว ยังจะได้พบกับนิทรรศการเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยจะมุ่งสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานในวงกว้าง และทำให้คนสร้างบ้านรู้จัก สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มากขึ้นด้วย 

“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” เสริมแกร่งสมาชิกด้วย 3 แนวทางสร้างโอกาส