กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมรวมใจทุกภาคส่วนร่วมปลูกป่าต้นน้ำ และเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

12 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. คณะผู้บริหาร กฟผ. และชุมชน ร่วมในพิธี ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเขื่อนพระนาม โดยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 สำหรับกิจกรรมในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กฟผ. ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ณ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 400 ไร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 900,000 ต้น โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ แสดงพลังความจงรักภักดีจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ และชุมชนในพื้นที่ กว่า 500 คน ร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำ

กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้ กฟผ. มีเป้าหมายในการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2565 – 2574 และบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 9 ปี ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ซึ่งจะชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี คาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะก่อให้เกิดการดูดซับกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน CO2 เพื่อตอบสนองนโยบายมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 หรือปี พ.ศ. 2593 โดยในวันเดียวกันนี้ กฟผ. หน่วยงานราชการ ชุมชน ได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันกับหน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ

สำหรับวันที่ 13 สิงหาคม 2565 กฟผ. จัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารายได้สมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศล มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แบ่งเป็น 3 ประเภท มินิมาราธอน 9 กิโลเมตร ไมโครมาราธอน 6 กิโลเมตร เดินการกุศล 3 กิโลเมตร ใช้เส้นทางภายในบริเวณ เขื่อนสิริกิติ์ ตั้งแต่อ่างเก็บน้ำตอนล่าง เส้นทางเลียบริมแม่น้ำน่าน ไปจนถึงสันเขื่อนสิริกิติ์

นอกจากกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติแล้ว ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ตั้งแต่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 แล้วยังมีการจัดแสดง Light up บริเวณโดยรอบเขื่อนสิริกิติ์ การฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ การแสดงผ่านม่านน้ำ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ตลาดนัด ENGY จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 35 ร้านอีกด้วย
 

กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง