อากาศยิ่งร้อน แอร์ยิ่งกินไฟ…จริงหรือไม่?

อากาศยิ่งร้อน แอร์ยิ่งกินไฟ…จริงหรือไม่?

สรุป จากการทดสอบ
-ช่วงฤดูร้อนจะมีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในรอบปี
-เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นจะทำงานหนักในฤดูร้อนมากกว่าฤดูอื่น ๆ แม้เปิดใช้งานเท่ากัน และตั้งค่าแบบเดียวกัน
-อุณหภูมิภายนอกบ้านที่สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้แอร์ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างน้อย 3%

ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า การตั้งอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้นทำให้ประหยัดค่าไฟได้เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง : โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ จัดทำโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง และ โครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#อากาศยิ่งร้อนแอร์ยิ่งกินไฟ
#ไฟฟ้าหน้าร้อน
#ประหยัดพลังงานช่วยชาติลดนำเข้าLNG
#ค่าไฟแพง
#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

▶️ Facebook : https://fb.watch/ce9hZfSiIL/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6550

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1511926961656168450?s=21&t=iiCmb-c8qXu8xnRiI40_wg

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=109975

▶️ Line OA : https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1164930633297531507

▶️ Instagram : https://www.instagram.com/tv/CcCWJlIuy_2/?utm_medium=copy_link