MMP CORP. ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา สู้ภัยโควิด-19

MMP CORP. ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา สู้ภัยโควิด-19

MMP CORP. ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ขาดรายได้เลี้ยงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย สุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ผู้แทนผู้บริหาร ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ขาดรายได้เลี้ยงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพ หมอนวด ร้องเพลง เล่นดนตรี ได้เหมือนเดิม รวมถึงผู้พิการทางสายตาที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวตามบ้าน โดยทางบริษัทฯ และพนักงาน ได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า อุปกรณ์พื้นฐานป้องกันโควิด-19 ที่ตรวจ ATK แอลกอฮอล์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เลขที่ 63/374 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย10/11 หมู่ 6 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อไปยังผู้พิการทางสายตา ทั่วประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา 

ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาค และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-994-6656 มาร่วมเป็นผู้ให้แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 

MMP CORP. ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา สู้ภัยโควิด-19