อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย สู้ศึกซีเกมส์ 2022

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย สู้ศึกซีเกมส์ 2022

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนโปรแกรมอาหารเสริมสร้างโภชนาการแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย พร้อมสู้ศึกซีเกมส์ 2022

อายิโนะโมะโต๊ะ” ในฐานะผู้สนับสนุนหลักระดับสูงสุดอย่างเป็นทางการมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบการมีโภชนาการที่ดีให้ทัพนักกีฬา โดยใช้องค์ความรู้ด้านกรดอะมิโนและรสชาติความอร่อย (อูมามิ) ผ่านกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทลูกทั้ง 6 บริษัทในภูมิภาค

โดยในประเทศไทยเองได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการ ไทยแลนด์ วิคตอรี่ โปรเจค ซึ่งได้ให้การสนับสนุนทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ผ่าน โปรแกรมโภชนาการอาหาร คาจิเมชิ หรือ ที่เรียกว่า มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meal) ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านโภชนาการและการประยุกต์ใช้พลังของกรดอะมิโน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพระดับสูงสุดให้กับทัพนักกีฬาในช่วงเตรียมพร้อมร่างกายและฝึกซ้อม ซึ่งถือเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมากและนักกีฬาจำเป็นต้องได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนและมีหลักปฎิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย สู้ศึกซีเกมส์ 2022

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ คือ หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอาหารคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกรดอะมิโนรายใหญ่ของโลก ซึ่งได้ทุ่มเทในด้านอาหาร สุขภาพและโภชนาการของผู้คน ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกรดอะมิโน อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ โดยได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาวงการกีฬา ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ด้านกรดอะมิโนของกลุ่มบริษัทฯ เข้าไปสนับสนุนให้ทัพนักกีฬาญี่ปุ่นในระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขันในต่างประเทศ และได้ขยายการดำเนินโครงการฯ ไปยังบริษัทลูกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลก ด้วยการเป็น กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบโซลูชันและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ” (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอมา

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย สู้ศึกซีเกมส์ 2022