โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดรับสมัครคอร์สสอนภาษาอังกฤษ ช่วงวันหยุด

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดรับสมัครคอร์สสอนภาษาอังกฤษ ช่วงวันหยุด

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดรับสมัครคอร์สสอนภาษาอังกฤษช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนอายุ 3-5 ปี ทดลองเรียนฟรี และอายุ 6-15 ปี ทดสอบภาษาอังกฤษฟรี

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป ทั้งโรงเรียนไทยและโรงเรียนสองภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ หลักสูตร Weekend School ที่เน้นการฝึกใช้ภาษาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมและการเล่นเกมในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สอนการสนทนา เสริมทักษะการพูดและการฟัง ในเด็กเล็ก และเด็กโตเน้นสอนคำศัพท์และการนำเสนอหรือ Presentation ด้วยความมั่นใจ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในแต่ละสัปดาห์ 9.00-12.00 น. สอนโดยครูเจ้าของภาษา เปิดสอนมากว่า 20 ปี

นักเรียนจะเรียนเป็นระยะเวลา 40 สัปดาห์ในแต่ละคอร์ส โดยมีผู้จัดการโครงการฯ ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และผู้ปกครองสามารถปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนการสอนกับครูประจำชั้นในช่วงระหว่างกลางคอร์สและช่วงปิดคอร์ส

  • ทดลองเรียนฟรี สำหรับนักเรียนทั่วไปอายุ 3-5 ปี
  • ทดสอบภาษาอังกฤษฟรี สำหรับน้องๆอายุ 6-15 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5130270-1 ต่อ 244, Email: [email protected], Line : @St.stephen-weekend และ Facebook : Weekend School

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดรับสมัครคอร์สสอนภาษาอังกฤษ ช่วงวันหยุด