เปิดตัว "วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์" ชูจุดเด่นเทคโนโลยี-เครื่องมือตรวจอัตโนมัติชั้นสูง

เปิดตัว "วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์" ชูจุดเด่นเทคโนโลยี-เครื่องมือตรวจอัตโนมัติชั้นสูง

วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์ เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติชั้นสูง ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือ WINMED Laboratory เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ยืนยันผลด้วยวิธี  RT-PCR และ TMA  ซึ่งเป็นรายเดียวในประเทศที่ได้รับการรับรองการตรวจทั้งสองระบบ, การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV&STD Self-Collection เพื่อรองรับการขยายงานของหน่วยธุรกิจสุขภาพสตรี บริการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติชั้นสูง เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่อง อุปกรณ์ สำหรับ การเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ โดย คุณนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน), คุณมนัส สุภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด (CSMO) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีและผลิตภัณฑ์อื่น และ คุณราชันย์ อารยะวงศ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน (CFO) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์” ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ภายในงานพบกับสาระความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ทนพญ.บูรณา ทองปั้น ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมชั้น 4  บริษัทวินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนประชาอุทิศ 

เปิดตัว "วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์" ชูจุดเด่นเทคโนโลยี-เครื่องมือตรวจอัตโนมัติชั้นสูง

นันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์ ในบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นเปิดให้บริการการตรวจต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงานของหน่วยธุรกิจสุขภาพสตรี และภาพรวมของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติชั้นสูงเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อบริการกับโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์แลปและประชาชนทั่วไปดังนี้ 

 • การตรวจวิเคราะห์หาการติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเทคนิค ATK, RT-PCR, และ TMA 
 • การตรวจวิเคราะห์หาการติดเชื้อไวรัส HPV mRNA เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 • การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการหนองในแท้ และหนองในเทียม 
 • การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการช่องคลอดอักเสบ 
 • การตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อไวรัสเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ B และ C 

เปิดตัว "วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์" ชูจุดเด่นเทคโนโลยี-เครื่องมือตรวจอัตโนมัติชั้นสูง

สำหรับธุรกิจทางด้านการตรวจวิเคราะห์หาการติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีรายละเอียดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. จำหน่ายชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อก่อโรค COVID-19 (Antigen Test Kit : ATK) สำหรับตรวจด้วยตนเองและ ตรวจด้วยผู้เชี่ยวชาญ (Home Use and Professional Use) 
 2. ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อก่อโรค Covid-19 (Screening Test) ด้วย ATK พร้อมออกใบรับรองผล 
 3. บริการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR และ TMA 
 4. ให้บริการเก็บตัวอย่างเชื้อ ในและนอกสถานที่ 
 5. ให้บริการตรวจยืนยันผลแบบเร่งด่วนภายใน 3 ชม. (RT-PCR Fast Track) 
 6. บริการ Covid-19 Drive-Thru ตรวจโดยไม่ต้องลงจากรถ  
 7. ใหม่ล่าสุด Covid-19 Environmental หรือ C4 Environment by C4D 

ธุรกิจการตรวจวิเคราะห์หาการติดเชื้อไวรัส HPV mRNA เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 • จำหน่ายชุดตรวจเชื้อไวรัส HPV ด้วยตนเอง (HPV Self-Collect) แบรนด์ AVA พร้อมให้บริการรับตัวอย่างเชื้อเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ พร้อมรายงานผลแก่ผู้ตรวจโดยตรง  

เปิดตัว "วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์" ชูจุดเด่นเทคโนโลยี-เครื่องมือตรวจอัตโนมัติชั้นสูง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ โดยคาดว่าสัดส่วนการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ (โควิด-19 และ HPV Self-Collect) จะเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2565 สร้างรายได้กว่า 120 ล้านบาท และเป็น Key Driver สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของผลประกอบการสำหรับปี 2565  

"สำหรับกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ทางบริษัทฯได้มีการตั้งแผนกออนไลน์ขึ้นมา เพื่อขยายการทำการตลาดให้ครอบคลุมทั้งในโลกออนไลน์ และออฟไลน์ เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบ B2C เพิ่ม มากขึ้น และทำระบบ CRM เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำด้วย รวมถึงได้ขยายเพิ่มบริการ Drive Thru, Fast Track RT-PCR  รวมถึงมีบริการ Covid Environmental เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มมาขึ้น และยังมีสินค้าใหม่อย่าง AVA Self collect  ที่เปิดตัวในงานนี้ด้วยเช่นกัน  และในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีแผนที่จะเพิ่ม NPD เพิ่มมากขึ้น และมีบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นที่ Winmed Laboratory อีกด้วย" นันทิยะ กล่าวทิ้งท้าย