นักเรียน Sixth Form โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทำคะแนน A Level สูงสุดในประเทศไทย

นักเรียน Sixth Form โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทำคะแนน A Level สูงสุดในประเทศไทย

นักเรียน Sixth Form โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้พิสูจน์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ซึ่งนักเรียนสามารถสอบระดับ A Level ได้เกรด A*- A 97% ซึ่งเป็นผลการสอบสูงสุดในประเทศไทย และสามารถศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก

ไมค์ วอลตัน อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ กล่าวว่า เมื่อผมถามนักเรียน Sixth Form ของเรา เกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดในโรงเรียนฯ พวกเขามักจะพูดถึง "การสอนของครู" จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักเรียนทำคะแนนสอบได้ดี และยังได้รับแรงบันดาลใจให้พัฒนาในหลายๆ ด้านนอกเหนือจากการเรียน

นักเรียน Sixth Form โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทำคะแนน A Level สูงสุดในประเทศไทย คำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีดังนี้

 • ฉันควรเรียน A Levels หรือ IB ?

A Levels เป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับจุดแข็งของนักเรียนเป็นรายบุคคล เตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งหวัง และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก มีทุกวิชาครอบคลุมเหมือน IB แต่ไม่บังคับวิชาที่นักเรียนต้องลงเรียน

 • ทำไมต้องเรียนในระดับ Sixth Form ที่ โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ?

โรงเรียนที่อยู่ในเครือ ไบรท์ตัน คอลเลจ มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2564 นักเรียนของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้เกรด A* - A 97% ซึ่งเป็นผลการเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ส่วนโรงเรียนไบรท์ตัน ในอังกฤษ มีผลการเรียนระดับต้นๆ ของประเทศอังกฤษ ซึ่งนักเรียน 205 คน สอบได้เกรด A* - A ถึง 95%

อาคารเรียนของ Sixth Form Center ได้ถูกจัดให้เป็นพื้นที่เหมาะกับการเรียนรู้และการผ่อนคลาย เราดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จเมื่อจบการศึกษาออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหลายๆ ด้าน สามารถปรับตัวได้ดีกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมจะก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

 • หลักเกณฑ์การสอบเข้าระดับ Sixth Form ไบรท์ตัน เป็นอย่างไร ?

การสอบเข้าระดับ Sixth form จะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนและวิชาที่เลือก ผลการสอบ IGCSE ต้องอยู่ในระดับคะแนนดี โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมถึงวิชาที่อยู่ในหลักสูตรบังคับในชั้น Year 12 ต้องได้เกรด A ขึ้นไป

 • ในระดับ Sixth Form ต้องเรียนกี่วิชา ?

นักเรียนชั้น Year 12 จะเรียน 4 วิชา ในระดับ AS Level และนักเรียนชั้น Year 13 จะเรียน 3 วิชาในระดับ A Level วิชาคณิตศาสตร์ (ขั้นสูง) จะนับเป็น 2 วิชา เลือกสำหรับ Year 12 แต่ต้องเรียนร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นด้วย

 • วิชาใดบ้างที่นักเรียนจะสามารถเรียนได้ ?

นักเรียนในระดับ Sixth Form สามารถเลือกเรียนวิชา A Level ดังต่อไปนี้

 1. ศิลปะและการออกแบบ
 2. ศิลปะและการออกแบบ การถ่ายภาพ
 3. ชีววิทยา
 4. ธุรกิจ
 5. เคมี
 6. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 7. เทคโนโลยีการออกแบบ
 8. วิชาการละคร
 9. เศรษฐศาสตร์
 10. วรรณคดีอังกฤษ
 11. ภาษาฝรั่งเศส
 12. ภูมิศาสตร์
 13. ประวัติศาสตร์
 14. ภาษาจีนกลาง
 15. คณิตศาสตร์
 16. คณิตศาสตร์ (ขั้นสูง)
 17. ดนตรี
 18. พลศึกษา
 19. ฟิสิกส์
 20. จิตวิทยา
 21. ภาษาสเปน
 • นักเรียนระดับ Sixth Form จะได้รับคำแนะนำด้านแนะแนวอาชีพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและขั้นตอนการสมัครหรือไม่ อย่างไร ?

อาจารย์ของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีประสบการณ์มานานในการเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าระดับมหาวิทยาลัย ช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสมัครกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เตรียมนักเรียนสำหรับการสัมภาษณ์ แนะแนวอาชีพ มีการบรรยายจากวิทยากรภายนอก และเตรียมพร้อมกับชีวิตหลังจบการศึกษา นอกจากนั้น ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีอาจารย์แนะแนวเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ซึ่งพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองตลอดขั้นตอนการสมัคร

 

 • นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างไรบ้างในระดับ Sixth Form ที่โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ?

นักเรียนจะได้รับโอกาสมากมาย ที่จะเรียนรู้นอกบทเรียน ได้ฝึกความรับผิดชอบ มีโอกาสเป็นผู้นำเข้าร่วมชมรมวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน และเข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติ Duke of Edinburgh เพื่อนำไปฝึกฝนทักษะความสามารถและทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง

"สิ่งที่ทำให้ ระดับ Sixth Form ของ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีความพิเศษคือการเอาใจใส่จากครูเป็นรายบุคคลในการเรียนทุกวิชา ครูรู้จักพวกเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงในสถานะนักเรียน แต่รู้จักตัวตนแท้จริงของพวกเราด้วย" ศิษย์ปัจจุบัน กล่าว

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ บริหารภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน อังกฤษ ซึ่งได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนแห่งทศวรรษของอังกฤษ มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานโลก โรงเรียนฯ ตั้งอยู่เขตบางกะปิ สอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุ 2-18 ปี และในปีที่ผ่านมา โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้พิสูจน์ความเป็นเลิศด้านวิชาการโดยนักเรียนของเราสามารถสอบระดับ A Level ได้เกรด A*-A 97% ซึ่งเป็นผลการสอบสูงสุดในประเทศไทย และสามารถศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก

นักเรียน Sixth Form โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทำคะแนน A Level สูงสุดในประเทศไทย

โรงเรียนนนาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองและนักเรียนอายุ 15-16 ปี เข้าร่วมงาน A Level Scholarship Day ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทดสอบความรู้ทางวิชาการ และโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน ได้ที่ : อีเมล์ : [email protected], ไลน์ @brightoncollegebkk หรือ โทร : +66 (2) 136 7898, มือถือ : +66 (0) 89 009 1111

นักเรียน Sixth Form โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทำคะแนน A Level สูงสุดในประเทศไทย นักเรียน Sixth Form โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทำคะแนน A Level สูงสุดในประเทศไทย นักเรียน Sixth Form โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทำคะแนน A Level สูงสุดในประเทศไทย