"กระทรวงพาณิชย์" ดัน "จันทบุรี" เป็น "มหานครแห่งอัญมณี"

"กระทรวงพาณิชย์" ดัน "จันทบุรี" เป็น "มหานครแห่งอัญมณี"

"กระทรวงพาณิชย์" ระดมทีมจัด "เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ 3-7 ก.พ. 65" สร้างจันทบุรีเป็นมหานครแห่งอัญมณี" ตั้งเป้าสร้างมูลค่า-ดึงผู้ซื้อ พร้อมนำ "อัญมณีไทย" ไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีมูลค้าการค้ารวม 200,000 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022" ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี พร้อมผู้ประกอบการ ผู้ซื้อจากต่างประเทศและผู้ขายในไทย 

"กระทรวงพาณิชย์" ดัน "จันทบุรี" เป็น "มหานครแห่งอัญมณี"

เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 เปิดถนนค้าพลอยนานาชาติจันทบุรี ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์การผลิตและการค้าพลอยตั้งแต่อดีต ช่วยต่อยอดให้กลายเป็นถนนที่เป็นตลาดค้าพลอยของโลกที่มีมาตรฐานเป็นสากล และมีความทันสมัยด้วยระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะไปเชื่อมกับตลาดต้องชมที่ขนานอยู่ริมแม่น้ำ จะกลายเป็นเส้นทางค้าขายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเส้นทางเศรษฐกิจเส้นพิเศษของจันทบุรีที่จะมีความถาวรสืบไป

งานเทศกาลพลอยนานาชาติ จัดขึ้น 5วัน วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจุดประกายสำคัญที่ทุกภาคส่วนในจันทบุรีต้องสร้างความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้เส้นทางถนนตลาดพลอยมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ตัวเลขอุตสาหกรรมอัญมณีปีที่แล้วมีมูลค่าการค้ารวมการถึง 200,000 ล้านบาท โดย 80% เป็นการค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งมีอัตราการเเติบโตในปีที่แล้วที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด บวกถึง 27% ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพราะอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยร้อยละ 90 เป็น SMEs และ Micro SMEs ก่อให้เกิดการจ้างงานเกือบ 1,000,000 คน กระจายไปทั่วประเทศ

"กระทรวงพาณิชย์" ดัน "จันทบุรี" เป็น "มหานครแห่งอัญมณี"  

"งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 ปีนี้ เกิดได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก และในงานนี้มีการจัด OBM (Online Business Matching ) เพื่อเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมทางการตลาดในยุคโควิดที่เรียกว่าระบบ ไฮบริดนำระบบการค้าขายดั้งเดิม กับระบบออนไลน์ มาร่วมกัน ซึ่งวันนี้ตั้งเป้าไว้หลาย 10 ล้านบาท ที่จะสามารถทำสัญญาซื้อขายจริงและจะเพิ่มอีกทั้งปี ซึ่งปีที่แล้วทั้งปีสูงถึง 200,000 ล้านบาท หวังว่าการจัดงานเทศกาลพลอยนานาชาติครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่จะช่วยให้จันทบุรีเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนไปได้อีกหลายรอบต่อไป" นายจุรินทร์ กล่าว 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นนครอัญมณี หนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Chanthaburi: City of Gems) เพื่อตอกย้ำตำแหน่งและภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยที่สำคัญของโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่จะได้นำเสนอสินค้า และเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ โดยทางสถาบันได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดให้มี Online Business Matching จับคู่ 102 คู่เจรจากับลูกค้าใน 16 ประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีจุดจัดงานหลัก 3 แห่ง คือ 1) ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 2) เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และ 3) บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์

"กระทรวงพาณิชย์" ดัน "จันทบุรี" เป็น "มหานครแห่งอัญมณี"

ด้านผู้ประกอบการจากร้าน TAEVIKA เทวิกา ควีนส์ออฟ จิวเวลรี่ น.ส.ณัฐชยา มณีเวศย์วโรดม ทายาทเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ TAEVIKA และ TAEVIKA PARK กล่าวว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดทำให้ทางร้านไม่สามารถไปออกบูธที่กรุงเทพฯได้ โดยปกติแล้วจะออกบูธสี่ครั้งและต่างประเทศก็มีฮ่องกง 3 รอบ และพอเจอผลกระทบแบบนี้ก็หาช่องทางอื่นๆ จึงเริ่มไลฟ์สดซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยโควิดรอบแรก ซึ่งค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมารายรับของเทวิกา 90% มาจากช่องทางออนไลน์ รายรับได้ 90% อีก 10 % เป็นส่งออกต่างประเทศ ส่วนใหญ่ส่งออกบราซิล รัสเซีย อิตาลี อเมริกา ฝรั่งเศส จีน 

"กระทรวงพาณิชย์" ดัน "จันทบุรี" เป็น "มหานครแห่งอัญมณี" "กระทรวงพาณิชย์" ดัน "จันทบุรี" เป็น "มหานครแห่งอัญมณี"