"โอสถสภา" คว้ารางวัล "องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย"

"โอสถสภา" คว้ารางวัล "องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย"

"โอสถสภา" คว้ารางวัล องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย ประจำปี 2564 ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยประจำปี 2564 ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” (Thailand’s Top Corporate Brand 2021 Award) จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021 เมื่อเร็วๆ นี้ การวัดมูลค่าแบรนด์ดังกล่าวคำนวณโดยใช้ตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 3 ปี และบูรณาการร่วมกับแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี โดย โอสถสภา มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูดสุดของไทย ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มด้วยมูลค่า 77,218 ล้านบาท